Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych Ogólnobankowe 17.11.2021 13:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja S Prawo 18.11.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Realizacja postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym z uwzględnieniem istotnych zmian w ustawie obowiązujących od 2021r. Ogólnobankowe 18.11.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Rekomendacja Z - omówienie wymagań Obszar strategii, organizacji i zarządzania 18.11.2021 09:00 e-szkolenie
Polityka wynagradzania w banku spółdzielczym Obszar strategii, organizacji i zarządzania 18.11.2021 09:00 sesja on-line
Koordynator ppp i ft w świetle ustawy o ppp i ft - obowiązki, zadania, odpowiedzialność Ogólnobankowe 18.11.2021 11:00 sesja on-line
Ewidencja środków trwałych jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa Kredyty 19.11.2021 09:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Studium depozytowe. Profesjonalny pracownik bankowy. Cz. II Produkty 19.11.2021 09:00 e-szkolenie
Książka przychodów i rozchodów jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa Kredyty 19.11.2021 11:00 sesja on-line
Zadania Inspektora Ochrony Danych Ogólnobankowe 19.11.2021 12:00 sesja on-line

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×