Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w obszarze dużych ekspozycji z uwzględnieniem ryzyka koncentracji Ryzyka 14.05.2021 09:00 e-szkolenie
Czas pracy od A do Z Prawo 14.05.2021 11:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Działalność bankowa w 2021: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w działalności depozytowej: zarząd sukcesyjny, konsumeryzacja. Rachunek inwestycyjny a CIT estoński Produkty 17.05.2021 08:30 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Raportowanie schematów podatkowych –Jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na bankach oraz innych instytucjach finansowych? Prawo 17.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Analiza wskaźnikowa, analiza na bazie przepływów pieniężnych Kredyty 17.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Instrukcja kancelaryjna w banku z elementami archiwizacji Ogólnobankowe 17.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Obowiązki Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Banku w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku Prawo 17.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Sprawozdawczość obligatoryjna COREP ze wskazaniem zmian obowiązujących od 30 czerwca 2021 Rachunkowość 18.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Przygotowanie do wdrożenia zapisów Ustawy o elektronicznych doręczeniach Ogólnobankowe 18.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w kontekście regulacji COViD-19. W jakiej procedurze sprzedać nieruchomość dłużnika? Prawo 18.05.2021 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×