Efektywny przełożony – skuteczna sprzedaż

Najważniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie – ludzie posiadający odpowiednie kompetencje, dysponujący fachową wiedzą oraz posiadający motywację do realizacji postawionych celów. Szczególne miejsce w instytucji finansowej zajmują kierownicy średniego szczebla – dyrektorzy oddziałów, kierownicy, którzy pełnią funkcję swoistych liderów zespołów doradców bankowych. To od ich kompetencji menedżerskich w największym stopniu zależy, jakie będzie tempo i kierunek rozwoju i zmian zachodzących w banku spółdzielczym. Jeżeli zastanawiasz się:

– jak być jeszcze skuteczniejszym szefem,

– jak zbudować zespół, który będzie potrafił i chciał realizować postawione przed Wami cele sprzedażowe,

– jak motywować i rozwijać każdego z pracowników.

Zapraszamy Cię do udziału w naszym projekcie. Będzie to praktyczny przewodnik po sprawdzonych i jednocześnie nowatorskich zagadnieniach rozwoju kompetencji menadżerskich. Dzięki udziałowi w naszym projekcie rozwojowym rozwiniesz kompetencje przywódcze, poznasz praktyczne narzędzia kierownicze oraz sposoby efektywnego zarządzania tak ważnymi dziś procesami sprzedaży.

Wybierz
 • Cele projektu
 • Program
 • Trenerzy
 • Warunki uczestnictwa

Projekt szkoleniowy kierowany jest do banków spółdzielczych SGB. Celem projektu jest rozwój kompetencji kierowania zespołem doradców, co przyczyni się do wzrostu efektywności sprzedaży w banku spółdzielczym.

Po udziale w szkoleniach uczestnik:

rozróżni:

 • liderowanie i kierowanie zespołem,
 • dopasowanie od jego braku w kontekście stylu liderowania,
 • skuteczne wywieranie wpływu od manipulacji,
 • techniki doskonalenia kompetencji sprzedażowych i efektywności pracowników,
 • bariery komunikacyjne, które utrudniają wzajemne zrozumienie,
 • delegowanie zadań od wydawania poleceń i instruowania pracowników,
 • rodzaje wydawania poleceń, sposoby monitorowania i rozliczania z realizacji zadań,
 • postawę skutecznego od mniej skutecznego menedżera sprzedaży,
 • potrzebę rozwijania od utrzymywania umiejętności radzenia sobie z „trudnymi sytuacjami sprzedażowymi” w zespole,
 • korzyści motywowania do wykorzystywania narzędzi wsparcia sprzedaży;

zastosuje:

 • właściwe techniki radzenia sobie z wybranymi trudnymi sytuacjami w zarządzaniu ludźmi poprzez umiejętne budowanie autorytetu,
 • przekazywanie zasad regulujących wysokie standardy pracy w zespole,
 • przekazywanie trudnych wiadomości (niepopularnych czy decyzji, z którymi może się nie zgadzać),
 • budowanie autorytetu w rozmowie z szefem,
 • właściwy styl liderowania do potrzeb sytuacji,
 • skuteczne przekonywanie i osiąganie ważnych celów w dyskusji,
 • techniki konstruktywnej komunikacji w rozmowach z pracownikami,
 • właściwe modele konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej,
 • metody aktywnego słuchania i diagnozowania sytuacji,
 • umiejętności prowadzenia rozmów motywacyjnych i oceniających,
 • zasady i techniki prowadzenia indywidualnego treningu sprzedażowego w celu podniesienia kompetencji sprzedażowych poszczególnych członków zespołu,
 • skuteczne techniki zarządzania sprzedażą w zespole;

dobierze metody:

 • wykorzystywania mocnych stron i doskonalenia obszarów rozwojowych,
 • rozwoju umiejętności przewodzenia ludziom, a tym samym konieczności wzmacniania budowania autorytetu,
 • elastycznego korzystania z różnych stylów liderowania pracownikom,
 • służące motywowaniu pracowników i będzie potrafił je skutecznie stosować,
 • służące skutecznemu delegowaniu zadań w zależności od dojrzałości pracownika,
 • zwiększające proaktywność pracowników,
 • prowadzenia indywidualnych treningów sprzedażowych w celu podniesienia kompetencji sprzedażowych poszczególnych członków zespołu,
 • skuteczniejszego zarządzania sprzedażą w zespole;

zdefiniuje:

 • cechy skutecznego budowania autorytetu,
 • umiejętności jakie powinni mieć liderzy w organizacji finansowej,
 • najważniejsze aspekty motywowania członków zespołu,
 • skuteczne praktyki rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami w liderowaniu ludziom,
 • zasady konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych,
 • zasady związane z konstruktywnym oddziaływaniem na pracowników,
 • przeszkody na drodze do rozwijania pracowników i skutecznej delegacji zadań,
 • na czym polega funkcja rozwojowa i motywacyjna rozmowy oceniającej,
 • realne i ambitne cele sprzedażowe, monitorowanie ich realizacji oraz egzekwowanie wykonania,
 • procesy sprzedażowe i zależności pomiędzy nimi,
 • narzędzia wsparcia sprzedaży indywidualnej, jak i zespołowej,
 • bieżące trendy w zakresie sprzedaży.

 

Program obejmuje trzy 2-dniowe sesje szkoleniowe (48 godzin dydaktycznych):

MODUŁ 1: JA JAKO SZEF – MÓJ STYL LIDEROWANIA (2 dni, 16 godzin dydaktycznych)

Pierwszy moduł będzie poświęcony kompetencjom budowania autorytetu oraz zdiagnozowaniu swojego własnego potencjału menedżerskiego. Określenie swoich mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju jest zawsze punktem wyjścia w dążeniu do doskonałości. Pomocne będzie też poznanie kilku narzędzi – sprawdzonych technik liderowania i budowania poparcia dla swoich pomysłów!

MODUŁ 2: JA JAKO PRZEŁOŻONY – WARSZTAT MENADŻERSKI (2 dni, 16 godzin dydaktycznych)

Drugi moduł to praktyczny warsztat menedżerski, którego celem jest doskonalenie umiejętności pracy z zespołem i pracownikiem. Podczas warsztatu znajdziesz odpowiedź na pytania:

– Jak konstruktywnie przekazywać informacje zwrotną?

– Jak prowadzić rozmowy motywacyjne z różnymi typami pracownika?

– Jak stawiać im ambitne cele a potem monitorować i egzekwować ich realizacje?

– Jak skutecznie delegować zadania?

Innymi słowy – jak sprawić, aby Twoi pracownicy rozwijali swoje kompetencje i mieli odwagę oraz chęć podejmowania się trudnych wyzwań!

MODUŁ 3: JA JAKO KIEROWNIK ZESPOŁU SPRZEDAŻY – NARZĘDZIA SPRZEDAŻOWE (2 dni, 16 godzin dydaktycznych)

Trzeci moduł będzie poświęcony przygotowaniu uczestników szkolenia do rozwijania i uczenia pracowników w ich miejscu pracy. Aby wyznaczać zespołowi ambitne cele sprzedażowe, trzeba samemu posiadać wiedzę dotyczącą nowoczesnych technik i procesów sprzedażowych, a także rozumieć i znać nowoczesne trendy rynkowe. Ten moduł dostarczy praktycznych narzędzi wsparcia sprzedaży oraz przygotuje Cię do prowadzenia indywidualnych treningów i rozmów sprzedażowych z członkami Twojego zespołu.

Dodatkowo organizujemy 2-dniowy warsztat dla członków zarządu odpowiedzialnych za sprzedaż.

MOTYWOWANIE I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW (2 dni, 16 godzin dydaktycznych)

Warsztat jest ukierunkowany na rozwój kompetencji członków zarządu odpowiedzialnych za sprzedaż. Wzrost praktycznych umiejętności przywódczych przełoży się na wzmocnienie autorytetu wśród kadry kierowniczej. Z kolei poznanie narzędzi menedżerskich i sprzedażowych, wypracowanych w trakcie szkoleń dla kadry kierowniczej, pozwoli na ich wdrożenie w Waszym banku i zwiększenie efektywności pracy zespołów sprzedażowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkoleń i warsztatu pobierz

MODUŁ 1

JA JAKO SZEF – MÓJ STYL LIDEROWANIA

WARSZTAT: MOTYWOWANIE I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW

 dr hab. Artur Ziółkowski

trener, konsultant i psycholog biznesu z praktyką w zarządzaniu ludźmi

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych z tematyki przywództwa i zarządzania ludźmi, radzenia sobie ze stresem oraz inteligencji emocjonalnej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta.

Szkolenia i doradztwo m.in. dla: Banku RUMIA Spółdzielczego, Kaszubskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Sztumie, Banku Spółdzielczego w Skórczu, Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu, SKOK-u im. M. Kopernika, Banku Millennium, BZ WBK, Raiffeisen Bank Polska, Raiffeisen Leasing, Futura Leasing, Ekol-Unicon, Philips Lighting, Pilkington Automotive Polska, Avon Operations Polska, Budimex, Welet Company, Grupa Lotos, RR Donnelley, Leroy Merlin, Reynaers, Vulcan, EC Wybrzeże, Kujawska Fabryka Manometrów, International Paper Kwidzyn, ADB Polska, Alstom Power, Antalis Poland, Doraco, Orkla Press Polska, Visscher-Caravelle, Reckitt Benckiser, PZU SA.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla trenerów biznesu. Łączne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu to ponad 2000 godzin, w tym ponad 400 w projektach rozwoju kompetencji trenerskich.

 

MODUŁ 2

JA JAKO PRZEŁOŻONY – WARSZTAT MENADŻERSKI

WARSZTAT: MOTYWOWANIE I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW

 Magdalena Serafin

trener, wykładowca i doradca personalny

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na specjalizacji psychologia zarządzania oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania kadrami. Od 2001 roku prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową (grupa szkoleniowa Sensapro). Zajmuje się oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i wdraża indywidualne projekty rozwojowe, prowadzi szkolenia i wykłady doskonalące umiejętności menedżerskie, interpersonalne i sprzedażowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy z firmami, bankami, jak i wyższymi uczelniami. Od 10 lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w WSB w Poznaniu na Psychologii Zarządzania oraz w ramach Akademii Menedżera.

Szkolenia i doradztwo m.in. dla: Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Banku Spółdzielczego Duszniki, Banku Spółdzielczego w Lubrańcu. Szkolenia otwarte dla banków spółdzielczych np. „Akademia Menedżera”, BZ WBK, Castorama Polska, Bowa Polska, Lasy Państwowe, Biuro Urządzania Lasu i Gospodarki Leśnej, TEB Akademia, Urzędu Miasta Poznania, Millano, Agencji Mienia Wojskowego, Hilton Foods, Selve Polska, Tekonosell, PKP Cargo.

 

MODUŁ 3

JA JAKO KIEROWNIK ZESPOŁU SPRZEDAŻY – NARZĘDZIA SPRZEDAŻOWE

 Wojciech Dembiński

praktyk biznesu i sprzedaży

Uczestnicy jego szkoleń najbardziej cenią go za umiejętność odniesienia omawianych zagadnień do ich praktyki biznesowej. Jest ekspertem w obszarze zarządzania, strategii, sprzedaży i marketingu. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy w bankowości (w tym 12-letnie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 10-letnie w zarządzaniu sprzedażą).

W latach 2002–2017 przeprowadził kilkadziesiąt inicjatyw szkoleniowych z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, prowadzenia biznesu itp. Wzięło w nich udział ponad 10 000 uczestników. Współrealizował cykliczne konferencje lokalne "Akademia Przedsiębiorcy" (2014–2016) dla blisko 10 000 przedsiębiorców. W latach 2009–2017 prowadził warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu sprzedaży, eksportu i importu, funduszy unijnych, HR oraz marketingu, w których rocznie uczestniczyło blisko 20 000 właścicieli biznesów z różnych regionów Polski. Inicjator projektów edukacyjnych dla Startup’ów, np. projektu "Inkubator Przedsiębiorcy BZ WBK". Był ekspertem najbardziej spektakularnego polskiego projektu rozwojowego, adresowanego do przedsiębiorców – programu telewizyjnego "Firmowe Ewolucje", realizowanego przez TVP1 w latach 2015–2016, o zasięgu ponad 7 000 000 widzów.

Współpracował m.in. z Microsoft, Google, Facebook, WP.PL, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Alior Bankiem, Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Home.pl i innymi. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym: "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy XVII edycja (2016)" i międzynarodowej nagrody "SME Killer Ideas 2016", przyznawanej w Grupie Santander.

Program powstał z inicjatywy Rady Nadzorczej BODiE, która zaplanowała specjalną pulę środków finansowych na ten cel. Dzięki temu opłata za udział w szkoleniu jest znacząco zmniejszona i wynosi 149 zł netto za 1 zjazd. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem BODiE).

SZKOLENIA dla kadry kierowniczej średniego szczebla odbędą się w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Tczewie i Lututowie. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innej lokalizacji, w tym w siedzibie Banku.

Szkolenia będą realizowane sukcesywnie od lutego do października 2018 r.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 300 uczestników (20 grup po 15 osób). Cykl szkoleniowy obejmuje 3 zjazdy, każdy po 2 dni. Szkolenia będą realizowane w godzinach: pierwszego dnia: 10:00–17:15, drugiego dnia 9:00–16:00.

Bank może zgłosić maksymalnie 2 pracowników (dyrektora oddziału lub kierownika zespołu sprzedaży). Po odbyciu cyklu szkoleniowego uczestnicy zaprezentują przed zarządem swojego banku projekt nt. „Jak zwiększyć sprzedaż w moim banku spółdzielczym?”.

WARSZTATY dla członków zarządu odpowiedzialnych za sprzedaż odbędą się w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Tczewie i Lututowie. Rekomendujemy udział w warsztacie dopiero po zakończeniu cyklu szkoleniowego przez kadrę kierowniczą.

Warsztaty będą realizowane sukcesywnie od maja do listopada 2018 r.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 100 uczestników (6 grup po 17 osób). Warsztat obejmuje 1 zjazd, trwający 2 dni. Warsztat będzie realizowany w godzinach: pierwszego dnia: 10:00–17:15, drugiego dnia 9:00–16:00.

Bank może zgłosić maksymalnie 1 osobę.

Podobnie jak w przypadku szkoleń dla kadry kierowniczej opłata za udział w warsztacie wynosi 149 zł netto. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego. Zakwalifikowanie uczestników i realizacja zaplanowanego kursu jest potwierdzana mailowo. BODiE zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji szkolenia oraz zmniejszenie liczby uczestników, o czym niezwłocznie poinformuje bank.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×