Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: Obieg i archiwizacja dokumentów, funkcjonowanie archiwum zakładowego Ogólnobankowe 05.12.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Obowiązki organów statutowych Banku, w tym Rady Nadzorczej i komitetu Audytu w zakresie oceny sprawozdania finansowego za rok 2023, w tym przedstawienie oceny bilansu i rachunku zysków i strat, a także w zakresie przepływów finansowych Obszar strategii, organizacji i zarządzania 06.12.2023 00:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Wydarzenie zrzeszeniowe: Szkolenie - Obsługa systemu def3000_CB nGUI w zakresie kredytów dla osób fizycznych. Obsługa komputera, systemy informatyczne 06.12.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: #NPE, #FBE – podejście do zarządzania oraz raportowania ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych Ryzyka 06.12.2023 09:00 e-szkolenie
Przegląd zarządczy Polityki wynagradzania z uwzględnieniem czynników ESG Obszar strategii, organizacji i zarządzania 06.12.2023 12:30 sesja on-line
E-SZKOLENIE Zasady stosowania od dnia 7 stycznia 2024 roku przepisów ustawy o kredycie konsumenckim wobec osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Prawo 07.12.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Akademia Monitoringu Kredytowego - Monitoring ekspozycji kredytowych – jak zapewnić wysoką jakość procesu? Cz. III Kredyty 07.12.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Definiowanie profilu ryzyka i wyznaczanie limitów koncentracji kredytowej – warsztaty komputerowe Ryzyka 07.12.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Przepływy pieniężne MSP Kredyty 07.12.2023 09:00 e-szkolenie
Beneficjent rzeczywisty – czy potrafisz go ustalić? Ogólnobankowe 07.12.2023 09:00 sesja on-line

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×