Skorzystaj z naszej oferty i sprawdź możliwość dofinansowania!

Od wielu lat wspieramy Banki w pozyskiwaniu dofinansowania na usługi rozwojowe. Zrealizowaliśmy samodzielnie i w partnerstwie 35 projektów szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych dla sektora spółdzielczego współfinansowanych ze środków unijnych, których łączna wartość wyniosła blisko 30 mln złotych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Baza Usług Rozwojowych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki z Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach.

Pracodawca samodzielnie określa potrzeby szkoleniowe swoich pracowników, a następnie ubiega się o dofinasowanie we właściwym dla swojej siedziby Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Decyzję o uzyskaniu środków na kształcenie swojej kadry uzyskacie Państwo w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia złożenia aplikacji.

Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza różnych form doskonalenia kompetencji zawodowych (szkoleń, kursów, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu). Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dzięki Bazie pracodawcy i ich pracownicy mogą znaleźć usługi szkoleniowe odpowiadającej ich potrzebom, a następnie ubiegać się u Operatorów regionalnych o dofinasowanie ze środków unijnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany wybranym szkoleniem, skontaktuj się z nami, a my umieścimy je w katalogu dostępnych usług. Dzięki temu możesz otrzymać dofinansowanie na szkolenie z BODiE.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem usług rozwojowych?

Skontaktuj się z nami. Sprawdzimy możliwości i pomożemy przygotować dokumenty.