Szkolenia dofinansowane

Od 2004 roku Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji zrealizował samodzielnie i w partnerstwie blisko 35 projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Większość z nich to projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze realizowane w ramach SPO RZL oraz PO KL, których łączna wartość wyniosła blisko 23 mln złotych.

 

Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem, zarówno pod względem realizacji założonych działań merytorycznych, jak również prowadzonych rozliczeń finansowych. Badania ewaluacyjne prowadzone w ramach każdego z projektów pokazały wysoki stopień satysfakcji pracowników banków spółdzielczych z udziału w oferowanych formach wsparcia edukacyjnego.

Wykaz zakończonych projektów

Nazwa szkolenia Czas realizacji Wartość dofinansowania Instytucja dofinansowująca
Bank Spółdzielczy nowoczesnym bankiem proekologicznym 01.03.2014 - 31.05.2015 956.847,00 PLN Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SGB HR – nowoczesne banki spółdzielcze 01.09.2013 - 30.06.2015 1.962.152,40 PLN Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wymiana doświadczeń – spółdzielczy system kształcenia i doskonalenia zawodowego 01.07.2013 - 30.11.2013 20.145,00 EUR Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (w ramach Programu Leonardo da Vinci)
Wyjazd studyjny do Francji z zakresu działalności i finansowania przedsięwzięć ekonomii społecznej 01.01.2012 - 31.12.2012 173.000,00 PLN Fundacja Fundusz Współpracy
Kuźnia profesjonalistów – rozwój zawodowy kadr 12 banków spółdzielczych województwa łódzkiego 01.09.2011 - 31.08.2012 594.645,58 PLN Urząd Marszałkowski w Łodzi
U źródeł bankowości – doskonalenie kompetencji matematycznych pracowników i pracowniczek banków 01.09.2011 - 31.08.2013 1.437.068,00 PLN Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Matematyka skarbcem bankiera 01.09.2011 - 31.08.2013 1.973.728,00 PLN Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kuźnia kompetencji – rozwój zawodowy kadr sektora bankowości spółdzielczej w województwie wielkopolskim 31.03.2011 - 30.04.2012 588.333,00 PLN Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej 01.01.2011 - 31.12.2011 162.000,00 PLN Fundacja Fundusz Współpracy
Kuźnia profesjonalistów – rozwój zawodowy kadr 12 banków spółdzielczych województwa kujawsko-pomorskiego 01.01.2011 - 31.12.2011 563.226,05 PLN Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
fundusze unii europejskiej logotypy
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×