Kuźnia profesjonalistów – rozwój zawodowy kadr 12 banków spółdzielczych województwa łódzkiego

Opis projektu:

Projekt realizowany na terenie województwa łódzkiego od 1 października 2011 roku do 31 sierpnia 2012 r. Wartość projektu wynosiła 741 226,00 zł, z czego 80,22% stanowiła przyznana dotacja w kwocie 594 645,58 zł. Uczestnicy szkoleń zobowiązani byli wnieść wkład własny w wysokości 146 580,42 zł w formie mieszanej, tj. z tytułu wynagrodzeń uczestników za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniach oraz w formie pieniężnej. Początkowo wsparciem zamierzano objąć 12 banków spółdzielczych, ostatecznie w projekcie wzięło udział 15 banków.

Główny cel projektu to „Wzrost konkurencyjności 15 Banków Spółdzielczych z woj. łódzkiego poprzez podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału adaptacyjnego 240 pracowników/czek w celu poprawy jakości usług, efektywności zawodowej oraz dostosowania kwalifikacji do potrzeb i wymogów nowoczesnej bankowości poprzez realizację projektu szkoleniowego w okresie od 1.10.2011 – 31.08.2012”.

Zrealizowane działania:

Szkolenia

 1. Studium kredytowe – szkolenie skierowane było do 76 uczestników/czek, łącznie zrealizowanych zostało 272 godzin dydaktycznych (szkolenie realizowane było w trakcie czterech zjazdów, jednego 3-dniowego i trzech 2-dniowych).
  Poruszane tematy: prawne aspekty zawierania umów kredytowych, problematyka zabezpieczeń, ocena zdolności kredytowej rolnika, osób fizycznych i małego przedsiębiorcy, monitoring i ocena ryzyka kredytowego.
 2. Sprzedaż produktów bankowych – szkolenie skierowane było do 75 uczestników/czek, łącznie zrealizowanych zostało 150 godzin dydaktycznych (szkolenie realizowane było w trakcie dwóch 2-dniowych zjazdów).
  Poruszane tematy: techniki sprzedaży, standardy obsługi klienta, produkty bankowe, sprzedaż wiązana, identyfikacja potrzeb klienta.
 3. Studium zarządzania ryzykami bankowymi – szkolenie skierowane było do 38 uczestników/czek, łącznie zrealizowanych zostało 138 godzin dydaktycznych (szkolenie realizowane było w trakcie trzech 3-dniowych zjazdów).
  Poruszane tematy: zarządzanie ryzykiem kredytowym, operacyjnym, płynności i stopy procentowej.
 4. Skuteczny przełożony – szkolenie skierowane było do 36 uczestników/czek, łącznie zrealizowane zostały 92 godziny dydaktyczne (szkolenie realizowane było w trakcie dwóch 3-dniowych zjazdów).
  Poruszane tematy: zarządzanie zespołem, świadome przywództwo, zarządzanie konfliktem, zarządzanie przez cele, zasada równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.
 5. Excel w praktyce bankowca – poziom podstawowy – szkolenie skierowane było do 20 uczestników/czek, łącznie zrealizowanych zostało 15 godzin dydaktycznych (szkolenie realizowane było w trakcie jednego 2-dniowego zjazdu).
 6. Excel w praktyce bankowca – poziom średniozaawansowany – szkolenie skierowane było do 15 uczestników/czek, łącznie zrealizowanych zostało 15 godzin dydaktycznych (szkolenie realizowane było w trakcie jednego 2-dniowego zjazdu).

 

Liczba przeszkolonych osób:

240 osób / 260 uczestników

Zespół projektowy BODiE:

Kierownik projektu – Beata Fudala
Specjalista ds. projektu – Karolina Winciorek
Specjalista ds. wniosków o płatność – Alicja Miętka

 • Data rozpoczęcia: 01.09.2011
 • Data zakończenia: 31.08.2012
 • Wartość projektu: 741.226,00 PLN PLN
 • Wartość dofinansowania: 594.645,58 PLN PLN
 • Numer umowy: WND-POKL.08.01.01-10-615/10-00
 • Instytucja dofinansująca: Urząd Marszałkowski w Łodzi
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×