Najbliższe szkolenia

Tu znajdziesz potwierdzone szkolenia, kursy i sesje on-line. Poniższy wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

Data

Miejsce

Temat

Koordynator

14-15.06.2019 Poznań Rachunkowość dla kandydatów na księgowych i głównych księgowych. Zjazd 1 Oddział Poznań
15.06.2019 Poznań Analiza kredytowa klientów prowadzących uproszczoną księgowość Oddział Poznań
17.06.2019 Bydgoszcz System Kontroli Wewnętrznej w banku spółdzielczym Oddział Bydgoszcz
18.06.2019 Warszawa Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w 2019 r. Oddział Warszawa
18.06.2019
Godzina: 08:30
Sesja on-line Przelew wierzytelności (cesja) jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych E-learning
19.06.2019 Lututów Kurs kasjera złotowego-walutowego Oddział Warszawa
24.06.2019 Warszawa Najnowsze zmiany prawne mające wpływ na działalność banków: ustawa sektorowa RODO, zmiana ustawy EUROFATCA, przygotowanie do wdrożenia PSD 2 Oddział Warszawa
24.06.2019
(przesunięte na 01.07.2019 r.)
Poznań System Kontroli Wewnętrznej w banku spółdzielczym Oddział Poznań
25.06.2019 Warszawa Samoocena ryzyka operacyjnego w praktyce – zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF.
SZKOLENIE Z PODSUMOWUJĄCĄ SESJĄ ON-LINE
Oddział Warszawa
25.06.2019
Godzina: 08:30
Sesja on-line Świadczenia dla pracowników z ZFŚS i ze środków obrotowych E-learning
26.06.2019
Godzina: 08:30
Sesja on-line Weksel jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych E-learning
26.06.2019 Bydgoszcz Kurs kasjera złotowego Oddział Bydgoszcz
27.06.2019 Bydgoszcz Kurs kasjera walutowego Oddział Bydgoszcz

28.06.2019
Godzina: 09:00

Sesja on-line Pracownicze Plany Kapitałowe E-learning
28.06.2019
(przeniesione z 21.05.2019 r.)
Poznań Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w bankach spółdzielczych dzięki Facebook Google Ad Words Oddział Poznań
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×