Najbliższe szkolenia

Tu znajdziesz potwierdzone szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

    Najbliższe szkolenia otwarte:  

Data

Miejsce

Temat

Koordynator

27.01.2020 Poznań Sprawozdawczość i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska Oddział Poznań
27.01.2020 Tczew Nowe kierunki windykacji należności kredytowych z uwzględnieniem zmian w kpc oraz w zakresie upadłości konsumenckiej a także wynikających z Wytycznych EBA obowiązujących od 1.07.2019 r. Oddział Bydgoszcz
28.01.2020 Tczew Kurs kasjera złotowego Oddział Bydgoszcz
29.01.2020 Tczew Kurs kasjera walutowego Oddział Bydgoszcz
30.01.2020 Warszawa Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – część 1 z 2 Oddział Warszawa
31.01.2020 Warszawa

Roczny plan komórki ds. zgodności oraz Raport z wykonania planu rocznego. Raport roczny/kwartalny komórki ds. zgodności

Oddział Warszawa
       
    Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na poniższe szkolenia otwarte:  
30.01.2020 Warszawa Ryzyko płynności – zarządzanie ryzykiem w świetle wymagań nadzorczych i dobrych praktyk rynkowych Oddział Warszawa
31.01.2020 Poznań Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej Oddział Poznań
31.01.2020 Poznań Analiza i ocena ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Oddział Poznań
31.01.2020 Warszawa Ryzyko stopy procentowej – jak je identyfikować i jak budować bezpieczny bilans Oddział Warszawa
       
    Najbliższe szkolenia on-line:  
27.01.2020,
godz. 12:00
Sesja on-line Oceny okresowe pracowników E-learning
28.01.2020,
godz. 09:00
Sesja on-line Adekwatność kapitałowa – najczęstsze nieprawidłowości zaobserwowane podczas audytów (tylko dla Banków Uczestników SOZ BPS) E-learning
29.01.2020,
godz. 09:00
Sesja on-line Aktualności IPS-SGB E-learning
       
   

Trwa rekrutacja na szkolenia e-learningowe:

 
  eSzkolenie Skuteczne negocjacje biznesowe E-learning
  eSzkolenie Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta E-learning
  eSzkolenie Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta E-learning
  eSzkolenie Podstawowe narzędzia pracy managera E-learning
  eSzkolenie Jak przygotować prezentację? E-learning
  eSzkolenie Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać? E-learning
  eSzkolenie Zarządzanie czasem E-learning
  eSzkolenie Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych? E-learning
  eSzkolenie Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym E-learning
  eSzkolenie Badanie rentowności produktów bankowych E-learning
  eSzkolenie Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci E-learning
  eSzkolenie Marketing w banku E-learning
  eSzkolenie Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym E-learning
  eSzkolenie Kształtowanie kultury etycznej w banku E-learning
  eSzkolenie Pigułka wiedzy o PSD 2 E-learning
  eSzkolenie Ochrona danych osobowych E-learning
  eSzkolenie Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji E-learning
  eSzkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu E-learning
  eSzkolenie Tajemnica bankowa E-learning
  eSzkolenie Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych E-learning
  eSzkolenie Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych E-learning
  eSzkolenie Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego E-learning
  eSzkolenie Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych E-learning
  eSzkolenie Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej E-learning

 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×