Najbliższe szkolenia

Tu znajdziesz potwierdzone szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

    Najbliższe szkolenia otwarte:  

Data

Miejsce

Temat

Koordynator

- - - -
       
    Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na poniższe szkolenia otwarte:  
- - - -
       
    Najbliższe szkolenia on-line:  
07.04.2020,
godz. 08:30
Sesja on-line E-szkolenie Studium compliance − Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie ochrony praw konsumentów: kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, usługi płatnicze, bancassurance E-learning
07.04.2020,
godz. 11:00
Sesja on-line E-szkolenie Studium compliance − Mechanizmy kontrolne i kontrola wewnętrzna w zakresie unikania konfliktu interesów E-learning
07.04.2020,
godz. 09:00
Sesja on-line Tarcza antykryzysowa dla pracodawcy E-learning
07.04.2020,
godz. 12:00
Sesja on-line Restrukturyzacja i zabezpieczenie zadłużenia finansowego
w związku z COVID-19
E-learning
08.04.2020,
godz. 12:00
Sesja on-line Budowanie długotrwałych relacji z klientami E-learning
09.04.2020,
godz. 09:00
Sesja on-line Świadczenia z ubezpieczeń społecznych cz. 1 E-learning
09.04.2020,
godz. 09:00
Sesja on-line Nowości RODO w Działach Kadr i Płac E-learning
09.04.2020,
godz. 10:30
Sesja on-line Kontrola PUODO w praktyce − czego można się spodziewać E-learning
       
   

Trwa rekrutacja na szkolenia e-learningowe:

 
  eSzkolenie Skuteczne negocjacje biznesowe E-learning
  eSzkolenie Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta E-learning
  eSzkolenie Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta E-learning
  eSzkolenie Podstawowe narzędzia pracy managera E-learning
  eSzkolenie Jak przygotować prezentację? E-learning
  eSzkolenie Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać? E-learning
  eSzkolenie Zarządzanie czasem E-learning
  eSzkolenie Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych? E-learning
  eSzkolenie Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym E-learning
  eSzkolenie Badanie rentowności produktów bankowych E-learning
  eSzkolenie Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci E-learning
  eSzkolenie Marketing w banku E-learning
  eSzkolenie Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym E-learning
  eSzkolenie Kształtowanie kultury etycznej w banku E-learning
  eSzkolenie Pigułka wiedzy o PSD 2 E-learning
  eSzkolenie Ochrona danych osobowych E-learning
  eSzkolenie Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji E-learning
  eSzkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu E-learning
  eSzkolenie Tajemnica bankowa E-learning
  eSzkolenie Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych E-learning
  eSzkolenie Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych E-learning
  eSzkolenie Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego E-learning
  eSzkolenie Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych E-learning
  eSzkolenie Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej E-learning

 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×