Najbliższe szkolenia

Tu znajdziesz potwierdzone szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

    Najbliższe szkolenia otwarte:  

Data

Miejsce

Temat

Koordynator

14.12.2019 Olsztyn AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO OD PODSTAW – moduł IV: Zarządzanie ryzykiem płynności Oddział Warszawa
14.12.2019 Poznań Kurs kasjera złotowego Oddział Poznań
16.12.2019 Lututów Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym Oddział Warszawa
16.12.2019 Poznań Komórka zgodności – metodyka działania Oddział Poznań
17.12.2019 Warszawa Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku Oddział Warszawa
18.12.2019 Bydgoszcz Kurs kasjera złotowego Oddział Bydgoszcz
18.12.2019 Poznań Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym Oddział Poznań
19.12.2019 Bydgoszcz Kurs kasjera walutowego Oddział Bydgoszcz
       
    Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na poniższe szkolenia otwarte:  
19.12.2019 Tczew Zamknięcie roku 2019 w banku spółdzielczym Oddział Bydgoszcz
       
   

Najbliższe szkolenia on-line:

 
16.12.2019,
godz. 09:00
Sesja on-line Wybrane zagadnienia z zakresu obsługi posiadacza rachunku. Część 5 – rachunki uśpione E-Learning
16.12.2019,
godz. 12:00
Sesja on-line Zwiększenie udziału w rynku banku z wykorzystaniem sprzedaży Terminali POS E-Learning
17.12.2019,
godz. 08:30
Sesja on-line RODO – problemy ze stosowaniem w praktyce E-Learning
17.12.2019,
godz. 11:00
Sesja on-line Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Banku Spółdzielczym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF E-Learning
18.12.2019,
godz. 09:00
Sesja on-line Ocena ryzyka bezpieczeństwa transakcji płatniczych E-Learning
18.12.2019,
godz. 12:00
Sesja on-line Zasady rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników E-Learning
19.12.2019,
godz. 09:00
Sesja on-line Aktualności IPS-SGB E-Learning
20.12.2019,
godz. 09:00
Sesja on-line Proces rekrutacji w Banku Spółdzielczym zgodnie z wymaganymi RODO E-Learning
       
   

Trwa rekrutacja na szkolenia e-learningowe realizowane do końca roku 2019:

 
  eSzkolenie Badanie rentowności produktów bankowych E-learning
  eSzkolenie Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci E-learning
  eSzkolenie Marketing w banku E-learning
  eSzkolenie Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym E-learning
  eSzkolenie Kształtowanie kultury etycznej w banku E-learning
  eSzkolenie Pigułka wiedzy o PSD 2 E-learning
  eSzkolenie Ochrona danych osobowych E-learning
  eSzkolenie Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji E-learning
  eSzkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu E-learning
  eSzkolenie Tajemnica bankowa E-learning
  eSzkolenie Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych E-learning
  eSzkolenie Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych E-learning
  eSzkolenie Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego E-learning
  eSzkolenie Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych E-learning
  eSzkolenie Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej E-learning

 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×