Najbliższe szkolenia

Tu znajdziesz potwierdzone szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.


 

  Najbliższe szkolenia on-line:  

Data

Temat

Rodzaj

13.07.2020,
godz. 09:00
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w zarządzaniu kryzysowym jako element zarządzania ciągłością działania Banku Sesja on-line
13.07.2020,
godz. 09:00
Aktualności IRF z rynków finansowych i ich wpływ na działalność banków spółdzielczych Szczególnie polecamy! Sesja on-line
13.07.2020,
godz. 09:00
Dokumentacja pracownicza w dobie epidemii Sesja on-line
13.07.2020,
godz. 12:00
Hipoteka i weksel − szczegółowe zasady ustanawiania ww. zabezpieczenia w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań, które są stosowane w sektorze bankowości spółdzielczej, przy współdziałaniu z sądem wieczystoksięgowym oraz w sprawach cywilnych i gospodarczych Sesja on-line
14.07.2020,
godz. 09:00
Zasady wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza tego rachunku przy udziale zarządcy sukcesyjnego, realizacja dyspozycji na wypadek śmierci, koszty pogrzebu na rzecz spadkobierców Sesja on-line
14.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Nowa struktura JPK_VAT 7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT − zmiany od kwietnia/lipca 2020 r.   NOWOŚĆ! E-szkolenie
14.07.2020,
godz. 09:00
Akademia Skutecznej Windykacji − 9. Umowa o kredyt w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym Sesja on-line
14.07.2020,
godz. 12:00
Gwarancja Kreatywna Europa   NOWOŚĆ! Sesja on-line
14.07.2020,
godz. 12:00
Zasady wszczęcia postępowania mediacyjnego, polubownego oraz sądowego w stosunku do dłużnika banku z uwzględnieniem rozliczania kosztów sądowych i komorniczych (egzekucyjnych) w tym kosztów postępowania mediacyjnego i polubownego Sesja on-line
15.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Rola Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w zakresie oceny sprawozdania finansowego za rok 2019 z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.12.2019 r.   Szczególnie polecamy! E-szkolenie
15.07.2020,
godz. 09:00
Egzekucja z rachunku bankowego a COViD-19   NOWOŚĆ! Sesja on-line
15.07.2020,
godz. 14:00
Jak pomóc podwładnym poradzić sobie w przejściu przez zmiany? Sesja on-line
16.07.2020,
godz. 08:30
Regulamin pracy – prawidłowe ustalenie organizacji i porządku w procesie pracy Sesja on-line
16.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Wprowadzenie do analizy wniosków kredytowych. Część 1 E-szkolenie
16.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Wniosek i wymagana dokumentacja do wniosku – z uwzględnieniem dokumentacji  w kredytach inwestycyjnych   NOWOŚĆ! E-szkolenie
16.07.2020,
godz. 13:00
Matryca funkcji kontroli w 2020 r. (2x 90 min.)   (sesja przeniesiona z dnia 2.07.2020 r.) Szczególnie polecamy! Sesja on-line
17.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Wprowadzenie do analizy wniosków kredytowych. Część 2 E-szkolenie
17.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Analiza finansowa klienta instytucjonalnego   Szczególnie polecamy! E-szkolenie
17.07.2020,
godz. 14:00
Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia z uwzględnieniem zasad pracy zdalnej pracowników Sesja on-line
     
     
     
 

Trwa rekrutacja na szkolenia e-learningowe:

 
  Skuteczne negocjacje biznesowe  
  Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta  
  Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta  
  Podstawowe narzędzia pracy managera  
  Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym  
  Jak przygotować prezentację?  
  Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?  
  Zarządzanie czasem  
  Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?  
  Badanie rentowności produktów bankowych  
  Compliance dla banków SGB   NOWOŚĆ!  
  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci  
  Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ!  
  Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe   NOWOŚĆ!  
  Marketing w banku  
  Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym  
  Kształtowanie kultury etycznej w banku  
  Pigułka wiedzy o PSD 2  
  Ochrona danych osobowych  
  Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji  
  Prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych   NOWOŚĆ!  
  Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych  
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  
  Tajemnica bankowa  
  Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych  
  Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych  
  Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego  
  Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej  

 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×