Najbliższe szkolenia

Tu znajdziesz potwierdzone szkolenia, kursy i sesje on-line. Poniższy wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

Data

Miejsce

Temat

Koordynator

19-20.02.2019 Poznań Restrukturyzacja kredytów w banku spółdzielczym jako najefektywniejszy sposób poprawy jakości portfela kredytowego. Praktyczne aspekty restrukturyzacji bankowych ekspozycji kredytowych Oddział Poznań
20.02.2019
(przeniesione z 12.02.br.)
Warszawa Zmiany w podatku VAT w 2019 r. Oddział Warszawa
20.02.2019 Bydgoszcz Kurs kasjera złotowego Oddział Bydgoszcz
20.02.2019
Godzina: 10:00
Sesja on-line Organizacja i zarządzanie oddziałami Banków Spółdzielczych ze zrzeszenia BPS E-learning
20-21.02.2019 Poznań

Analiza i zarządzanie ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem ryzyka koncentracji, ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych, oraz ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie

Oddział Poznań
21.02.2019 Poznań FINREP – zmiany i praktyczne zagadnienia Oddział Poznań
22.02.2019 Warszawa Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/Walnego Zgromadzenia Oddział Warszawa
22.02.2019 Poznań

Zasady prowadzenia rachunków przez Bank Spółdzielczy z uwzględnieniem wszystkich zmian obowiązujących od 20 grudnia 2018 r.

Oddział Poznań
22.02.2019 Poznań

Procesy obsługi klienta w zakresie kart i usług bankowości elektronicznej – na bazie nowych regulacji w ramach umowy ramowej. Zmiany w ofercie produktowej. Zmiany w regulacjach związane ze zmianą ustawy o usługach płatniczych

Oddział Poznań
22.02.2019
Godzina: 08:30
Sesja on-line

RODO w obszarze kadrowym. Część 1: Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji i w okresie zatrudnienia

E-learning
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×