Najbliższe szkolenia

21.07.2021

28.07.2021 09:00Tu znajdziesz potwierdzone e-szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

E-szkolenia i sesje on-line realizowane przez BODiE w terminach:

Termin Temat szkolenia Rodzaj
22.07.2021 11:00

Hipoteka i weksel – szczegółowe zasady ustanawiania ww. zabezpieczeń w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań, które są stosowane w sektorze bankowości spółdzielczej

Sesja on-line
23.07.2021 12:00

E-SZKOLENIE: Wpływ zmiany ustawy Prawo spółdzielcze na obsługę spraw członkowskich w banku spółdzielczym

E-szkolenie
23.07.2021 13:00

Praktyczne różnice pomiędzy audytem, kontrolą wewnętrzną funkcjonalną a Compliance w banku spółdzielczym

Sesja on-line
24.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Omówienie zagadnień z zakresu sprawozdawczości ostrożnościowej wynikającej z Rozporządzenia UE 2021/451 (COREP)   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
26.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: EBA – wytyczne dotyczące udzielania oraz monitorowania kredytów Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
26.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej i adekwatność kapitałowa w bankach

E-szkolenie
27.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 1.03.2018 r. z uwzględnieniem nowelizacji w 2021 r.

E-szkolenie
27.07.2021 09:00

Praktyczna restrukturyzacja finansowa gospodarstwa rolnego – warsztaty komputerowe

Sesja on-line
27.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko operacyjne w praktyce banku spółdzielczego

E-szkolenie
27.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w Banku Spółdzielczym w świetle Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE zwanego dalej RODO oraz w świetle nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

E-szkolenie
27.07.2021 11:00

E-SZKOLENIE: Rozwiązywanie konfliktów w pracy

E-szkolenie
28.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Plany awaryjne w zakresie wskaźników referencyjnych oprocentowania

E-szkolenie
28.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja S   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
28.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ceny transferowe – regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2017–2021 a w pływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych

E-szkolenie
29-30.07.2021 08:30

E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja S – nowe podejście do ryzyka kredytowego ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie cz. I i II   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
29.07.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Skuteczne odzyskiwanie przeterminowanych należności kredytowych, w tym bez udziału sądu i komornika, z uwzględnieniem postępowania mediacyjnego

E-szkolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-kursy e-learningowe realizowane przez BODiE w 2021 roku:
Uwaga! Nowe kursy!!!


Dostępy nadane po przesłaniu zgłoszenia na okres 2 miesięcy:

Temat szkolenia
Compliance w bankach spółdzielczych – kurs dedykowany dla pracowników SGB   NOWOŚĆ
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe z egzaminem   NOWOŚĆ
Poręczenie jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych   NOWOŚĆ

Prowadzenie rachunków dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych   NOWOŚĆ

Skuteczne negocjacje biznesowe
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
Podstawowe narzędzia pracy managera
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Jak przygotować prezentację?
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Zarządzanie czasem
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?
Badanie rentowności produktów bankowych
Compliance dla banków SGB  
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe  
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe  
Marketing w banku
Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Pigułka wiedzy o PSD 2
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
Prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych
Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Tajemnica bankowa
Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×