Najbliższe szkolenia

20.10.2021

Tu znajdziesz potwierdzone e-szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

E-szkolenia i sesje on-line realizowane przez BODiE w terminach:

TERMIN TEMAT E-SZKOLENIA/ SESJI ONLINE RODZAJ PROGRAM
21.10.2021

E-SZKOLENIE zrzeszeniowe: Proces rozpatrywania reklamacji przez banki wraz z omówieniem nowych funkcjonalności systemu i reklamacje transakcji związanych z cyberprzestępczością   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie zobacz program
21.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 1.03.2018 r. z uwzględnieniem nowelizacji w 2021 r.

e-szkolenie zobacz program
21.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Efektywne i efektowne działania na Facebooku w bankowości   NOWOŚĆ!

e-szkolenie zobacz program
21.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Kurs kasjera walutowego

e-szkolenie zobacz program
22.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece – szkolenie okresowe (z możliwością przeprowadzenia egzaminu)

e-szkolenie zobacz program
22.10.2021 09:00

Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art. 6–8 ustawy o AML

sesja online zobacz program
22.10.2021 11:00

PEP – prawidłowe postępowanie, krok po kroku, z osobą zajmującą eskponowane stanowisko polityczne. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych

sesja online zobacz program
22.10.2021 12:00

E-SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej   NOWOŚĆ!

e-szkolenie zobacz program
22.10.2021 13:00

Ocena ryzyka instytucji obowiązanej. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych

sesja online zobacz program
25.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE zrzeszeniowe: Działalność depozytowa w banku w 2021 r.: Slim Vat 2 czyli nowelizacja Split Payment, prosta spółka akcyjna czyli nowy podmiot w kodeksie spółek handlowych, CIT estoński

   
25.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ocena  wniosków o kredyty gospodarcze – szkolenie podstawowe

   
25.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego_Wymagania EBA_ICT  Szczególnie polecamy!

   
25.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Bezpieczeństwo informacji a wymagania Rekomendacji D – omówienie wymagań   Szczególnie polecamy!

   
26.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Rola Banku Spółdzielczego w postępowaniu restrukturyzacyjnym   NOWOŚĆ!

   
26.10.2021 09:00

7 najczęściej popełnianych błędów w egzekucji z rachunku bankowego

   
26.10.2021 09:00

Mieszkaniowe rachunki powiernicze po zmianach

   
26.10.2021 09:00

demecum kadrowe – cz. 4: Czas pracy

   
26.10.2021 11:00

E-SZKOLENIE: Akademia Inspektora ochrony danych – cz. III

   
27.10.2021 09:00

Kurier prawny – zmiany przepisów obowiązującego prawa/nowych wytycznych organów nadzoru

   
27.10.2021 09:00

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych

   
27.10.2021 11:00

Obowiązek zgłaszania beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych

   
27.10.2021 13:00

Obowiązki instytucji obowiązanej wynikające z art. 72  ustawy o AML – transakcje ponadprogowe. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych

   
28.10.2021

E-SZKOLENIE zrzeszeniowe: Proces rozpatrywania reklamacji przez banki wraz z omówieniem nowych funkcjonalności systemu i reklamacje transakcji związanych z cyberprzestępczością   Szczególnie polecamy!

   
28.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ocena kondycji finansowej banku (analiza i rachunek efektywności)   Szczególnie polecamy!

   
28.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko koncentracji

   
28.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko biznesowe w praktyce bankowej

   
28.10.2021 09:30

E-KONFERENCJA: Komunikacja w sprzedaży  NOWOŚĆ!

   
29.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027 – zmiany, interwencje sektorowe i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, działania inwestycyjne  Szczególnie polecamy!

   
29.10.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Analiza transakcji kredytowych z uwzględnieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki

   
29.10.2021 09:00

Jak wywierać wpływ na decyzje płatnicze dłużnika? Algorytm rozmowy windykacyjnej   Szczególnie polecamy!

   
29.10.2021 09:00

Produkt ekologiczny w portfelu banku   NOWOŚĆ!

   
29.10.2021 10:00

E-SZKOLENIE zrzeszeniowe: Warsztaty cyberbezpieczeństwa

   
29.10.2021 12:00

E-SZKOLENIE: Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia

   
 

SZKOLENIA STACJONARNE

   
20.10.2021 10:00

Warsztaty – Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego – Wymagania EBA w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT  NOWOŚĆ!

 

Poznań

 

zobacz program

22.10.2021 10:00

Sprawozdawczość obligatoryjna COREP ze wskazaniem zmian obowiązujących od 30 czerwca 2021

 

Poznań

 

zobacz program

27.10.2021 10:00

Okresowy przegląd zarządczy procedur w banku spółdzielczym   Szczególnie polecamy!

   
28.10.2021 10:00

Spis wierzytelności – czy zostałem dobrze ujęty? Weryfikacja i zaskarżenie spisu wierzytelności. Pozycja wierzytelności banku na spisie wierzytelności w zależności od posiadanego zabezpieczenia   NOWOŚĆ!

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-kursy e-learningowe realizowane przez BODiE w 2021 roku:
Uwaga! Nowe kursy!!!

Dostępy nadane po przesłaniu zgłoszenia na okres 2 miesięcy:

Temat szkolenia
Badanie rentowności produktów bankowych
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej
Compliance w bankach spółdzielczych – kurs dedykowany dla pracowników SGB
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Egzekucja z rachunku bankowego   NOWOŚĆ
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe z egzaminem  
Hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności finansowych
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?
Jak przygotować prezentację?
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Kredyt dla klienta instytucjonalnego – wniosek i dokumentacja
Marketing w banku
Monitoring ekspozycji kredytowych   NOWOŚĆ
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
Pigułka wiedzy o PSD 2
Podstawowe narzędzia pracy managera
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
Poręczenie jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych   NOWOŚĆ
Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych
Prowadzenie rachunków dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych   NOWOŚĆ
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
RODO – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ
Skuteczne negocjacje biznesowe

Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym

Symulator sprzedaży
Tajemnica bankowa
Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
Zarządzanie czasem
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×