Najbliższe szkolenia

20.01.2022

Tu znajdziesz potwierdzone e-szkolenia, kursy e-learningowe i sesje online. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

E-szkolenia i sesje on-line realizowane przez BODiE w terminach:

TERMIN TEMAT E-SZKOLENIA/ SESJI ONLINE RODZAJ
21.01.2022  08:30

E-SZKOLENIE: Operat szacunkowy jako narzędzie służące do oceny wartości zabezpieczenia hipotecznego – cz. II   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie

21.01.2022 08:00

Nowe rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej wg Polskiego Ładu    Szczególnie polecamy!

sesja online
21.01.2022 10:00

E-SZKOLENIE: Krajowy Rejestr Zadłużonych – zakres i zasady funkcjonowania. Zastosowanie w praktyce bankowej    Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
24.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Filar 3 – polityka ujawniania informacji

e-szkolenie
24.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko ESG – zarządzanie w banku spółdzielczym, przepisy EBA   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
25.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz stosowania zasad ładu wewnętrznego na podstawie Rekomendacji Z   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
25.01.2022 09:00

Wypowiedzenie umowy kredytu – najczęstsze błędy   NOWOŚĆ!

sesja online
25.01.2022 10:00

Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników banku

sesja online
26.01.2022 08:00

Wpływ Nowego Ładu na zasady rozliczania wynagrodzeń   Szczególnie polecamy!

sesja online
26.01.2022 09:00

Koordynator ppp i ft w świetle ustawy o ppp i ft –  obowiązki, zadania, odpowiedzialność   NOWOŚĆ!

sesja online
26.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja S

e-szkolenie
26.01.2022 11:00

Beneficjent rzeczywisty – czy potrafisz go ustalić?

sesja online
27-28.01.2022  08:30

E-SZKOLENIE: Dostosowanie procesu kredytowego do wytycznych EBA – ekspozycje nieobsługiwane i restrukturyzowane oraz wytyczne dotyczące udzielania i monitorowania kredytów – cz. I i II   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
27-28.01.2022  09:00

E-SZKOLENIE: Realizacja postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym z uwzględnieniem istotnych zmian w ustawie obowiązujących od 2021 r. – cz. I–III

e-szkolenie
27.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Badanie powiązań kredytobiorców – warsztaty komputerowe   NOWOŚĆ!

e-szkolenie
27.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Proces ICAAP w banku

e-szkolenie
27.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Kurs kasjera złotowego

e-szkolenie
28.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Kurs kasjera walutowego

e-szkolenie
28.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Akademia Monitoringu Kredytowego – Czynności wykonywane w ramach monitoringu –cz. I   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
28.01.2022 12:00

E-SZKOLENIE: Obowiązki Administratora Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych Sygnalistów    NOWOŚĆ!

e-szkolenie
31.01.2022 09:00

E-SZKOLENIE: Radzenie sobie ze stresem i kontrolowanie emocji

e-szkolenie
31.01.2022 09:00

Jak czytać księgę wieczystą?                  

sesja online
31.01.2022 11:00

E-SZKOLENIE:  Odwaga Lidera w bankowości   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
31.01.2022 12:00

E-SZKOLENIE: Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kursy e-learningowe
Dostępy nadane po przesłaniu zgłoszenia na okres 2 miesięcy:

Temat szkolenia
Badanie rentowności produktów bankowych
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej
Compliance w bankach spółdzielczych – kurs dedykowany dla pracowników SGB
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Egzekucja z rachunku bankowego   NOWOŚĆ
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe z egzaminem  
Hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności finansowych
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?
Jak przygotować prezentację?
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Kredyt dla klienta instytucjonalnego – wniosek i dokumentacja
Marketing w banku
Monitoring ekspozycji kredytowych   NOWOŚĆ
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
Pigułka wiedzy o PSD 2
Podstawowe narzędzia pracy managera
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
Poręczenie jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych   NOWOŚĆ

Postaw na sprzedaż. Koncentracja na kliencie i jego potrzebach   NOWOŚĆ

Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych
Prowadzenie rachunków dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych   NOWOŚĆ
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
RODO – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ
Skuteczne negocjacje biznesowe

Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym

Symulator sprzedaży
Tajemnica bankowa
Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
Zarządzanie czasem
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×