Najbliższe szkolenia

28.06.2022

Tu znajdziesz potwierdzone e-szkolenia, kursy e-learningowe i sesje online. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

E-szkolenia i sesje on-line realizowane przez BODiE w terminach:

TERMIN TEMAT E-SZKOLENIA/ SESJI ON-LINE RODZAJ

28.06.2022

12:00-13:30
Zadania Inspektora Ochrony Danych sesja on-line

29.06.2022

10:00-12:00

E-SZKOLENIE ze ZRBS w Poznaniu: Rola i obowiązki Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie

29.06.2022

10:00-11:30

Techniki sprzedaży w Placówce banku wg modelu AIDA oraz rozmowa telefoniczna z klientem banku

sesja on-line

30.06.2022

09:00-10:30

e-Faktury ustrukturyzowane i KSeF   Szczególnie polecamy!

sesja on-line

30.06.2022

09:00-14:00

E-SZKOLENIE: Program testów warunków skrajnych – wytyczne EBA

e-szkolenie

30.06.2022

09:30-14:30

E-SZKOLENIE: Jeden menedżer – wiele ról   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie

30.06.2022

09:30-11:00

Jak przekonać młodego klienta do banku spółdzielczego. Strategia marketingowa banku oparta na zrównoważonym rozwoju

sesja on-line

30.06.2022

12:00-13:30

Restrukturyzacja kredytobiorcy z perspektywy banku jako wierzyciela   NOWOŚĆ!

sesja on-line

01.07.2022

09:00-14:00

E-SZKOLENIE: Zarządzanie placówką bankową

e-szkolenie

01.07.2022

09:00-14:00

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa firm na uproszczonej sprawozdawczości tzw. małych firm

e-szkolenie

01.07.2022

09:30-13:00

E-SZKOLENIE: Sprawny proces kredytowy – od wniosku do decyzji. Rozpoznawanie ryzyk kredytowych   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kursy e-learningowe
Dostępy nadane po przesłaniu zgłoszenia na okres 2 miesięcy:

Temat szkolenia
Badanie rentowności produktów bankowych
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej
Compliance w bankach spółdzielczych – kurs dedykowany dla pracowników SGB
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Egzekucja z rachunku bankowego   NOWOŚĆ
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe z egzaminem  
Hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności finansowych
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?
Jak przygotować prezentację?
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Kredyt dla klienta instytucjonalnego – wniosek i dokumentacja
Marketing w banku

Mobilne przyspieszenie. Jak przekonać klienta do korzystania z płatności mobilnych i aplikacji?   NOWOŚĆ

Monitoring ekspozycji kredytowych   NOWOŚĆ
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
Pigułka wiedzy o PSD 2
Podstawowe narzędzia pracy managera
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
Poręczenie jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych   NOWOŚĆ

Postaw na sprzedaż. Koncentracja na kliencie i jego potrzebach   NOWOŚĆ

Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych
Prowadzenie rachunków dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych   NOWOŚĆ
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ
RODO – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ
Skuteczne negocjacje biznesowe

Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym

Symulator sprzedaży
Tajemnica bankowa
Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
Zarządzanie czasem
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×