Najbliższe szkolenia

26.10.2020

Tu znajdziesz potwierdzone e-szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

Szkolenia on-line realizowane przez BODiE w terminie 26−30 października 2020:

Termin Temat szkolenia Rodzaj
27.10.2020,
09:00
E-SZKOLENIE: Analiza wniosków firm na uproszczonej księgowości E-szkolenie
27.10.2020,
09:00
Sprawozdawczość obligatoryjna Large Exposures   Szczególnie polecamy! Sesja on-line
27.10.2020,
12:00
Omówienie zasad oceny ryzyka braku zgodności w powiązaniu z ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem zasad raportowania   (sesja przeniesiona z dnia 23.10.2020) Sesja on-line

27.10.2020,
11:00

28.10.2020,
09:00

E-SZKOLENIE: Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorcy o pełnej sprawozdawczości
– warsztaty – część 1

E-SZKOLENIE: Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorcy o pełnej sprawozdawczości
– warsztaty – część 2

E-szkolenie
28.10.2020,
11:00
Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze adekwatności kapitałowej   Szczególnie polecamy! Sesja on-line
29.10.2020,
13:00
Zasady wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza tego rachunku przy udziale zarządcy sukcesyjnego, realizacja dyspozycji na wypadek śmierci, koszty pogrzebu na rzecz spadkobierców   (sesja przeniesiona z dnia 9.10.2020) Sesja on-line

29.10.2020,
09:00

30.10.2020,
09:00

E-SZKOLENIE: Wybrane elementy monitoringu ekspozycji kredytowych – część 1 Szczególnie polecamy!

E-SZKOLENIE: Wybrane elementy monitoringu ekspozycji kredytowych – część 2

E-szkolenie
29.10.2020,
09:00
Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF - ocena grupowa    Szczególnie polecamy! Sesja on-line
30.10.2020,
09:00
Mieszkaniowe rachunki powiernicze – część 4 Sesja on-line
30.10.2020,
12:00
E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ IV – Administrator Danych i Podmiot Przetwarzający E-szkolenie
30.10.2020,
12:00
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady identyfikacji ryzyka operacyjnego (sesja przeniesiona z dnia 6.10.2020)   Szczególnie polecamy! Sesja on-line
30.10.2020,
14:00
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady pomiaru ryzyka operacyjnego (sesja przeniesiona z dnia 6.10.2020)   Szczególnie polecamy! Sesja on-line
02.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
02.11.2020 09:00

Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
02.11.2020 11:00 E-SZKOLENIE: Inspektor ochrony danych - zapewnienie zgodności z przepisami RODO i kontrola wewnętrzna, zadania IOD oraz compliance w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – część 3 (4 godz.) E-szkolenie
03.11.2020 09:00 Ewidencja środków trwałych jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa   Szczególnie polecamy! Sesja on-line
03.11.2020 09:00 E-SZKOLENIE: Skuteczne formy zabezpieczenia wierzytelności bankowych ze szczególnym uwzględnieniem hipoteki oraz weksla E-szkolenie
03.11.2020 11:00 E-SZKOLENIE: Finansowanie hipoteczne w praktyce banków, z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece - szkolenie okresowe   Szczególnie polecamy! E-szkolenie
03.11.2020 13:00 E-SZKOLENIE: Praktyka wyznaczania limitów koncentracji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku spółdzielczym – warsztaty – część 1 E-szkolenie
04.11.2020 09:00 E-SZKOLENIE: Praktyka wyznaczania limitów koncentracji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku spółdzielczym – warsztaty – część 2 E-szkolenie
04.11.2020 09:00 E-SZKOLENIE: Funkcja compliance oraz matryca funkcji kontroli w świetle obowiązujących przepisów   Wyłącznie dla banków grupy SGB! E-szkolenie
04.11.2020 09:00 E-SZKOLENIE: Podróże służbowe – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami                       E-szkolenie
04.11.2020 11:00

"Zielona" Strategia banku spółdzielczego   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
04.11.2020 12:00 E-SZKOLENIE: Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ze zmianami obowiązującymi od 30.11.2019 r.) – szkolenie obligatoryjne okresowe co 2-3 lata                                                          E-szkolenie
05.11.2020 08:30 E-SZKOLENIE: Wprowadzenie do analizy wniosków kredytowych i monitoringu kredytów                                                                                 E-szkolenie
05.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Sprawozdawczość obligatoryjna: COREP   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
05.11.2020 09:00

Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze planowania   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
05.11.2020 09:00 E-SZKOLENIE: Najbardziej aktualne zmiany w zakresie prowadzenia rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad zajęcia rachunków (w tym w okresie pandemii COVID-19), dyspozycji wkładem na wypadek śmierci E-szkolenie
06.11.2020 09:00

Strategia IT – zasady tworzenia, aktualizacji i przeglądu zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
06.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności, stopy procentowej i adekwatność kapitałowa w bankach   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
06.11.2020 12:00

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ V – Wymagania formalne przetwarzania danych osobowych i zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych

E-szkolenie
06.11.2020 12:00

Ryzyko operacyjne w praktyce banku spółdzielczego  

Wyłącznie dla banków grupy SGB!
Sesja on-line
09.11.2020 09:00 E-SZKOLENIE: Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ze zmianami obowiązującymi od 30.11.2019) – szkolenie obligatoryjne okresowe co 2–3 lata                                                          E-szkolenie
09.11.2020 09:00

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M - Samoocena ryzyka operacyjnego Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
09.11.2020 12:00

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M - Zasady przygotowywania raport z ryzyka   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
09.11.2020 13:00

Jak praktycznie planować i rozliczać czas pracy w dobie COVID 19   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
10.11.2020 09:00

Zarządzanie procesowe w banku spółdzielczym   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
10.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 01.03.2018 r. z uwzględnieniem nowelizacji w 2020 r.

E-szkolenie
10.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Jak dbać o finanse w przedsiębiorstwie?

E-szkolenie
12.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Zrównoważone finansowanie w świetle działań dot. Zielonego Europejskiego Ładu – zakres działań oczekiwanych od instytucji finansowych   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
12.11.2020 09:00

Checklisty

Sesja on-line
12.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Realizacja umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego wraz z kredytowaniem dewelopera   Wyłącznie dla banków grupy SGB!

E-szkolenie
12.11.2020 11:00

Poruszanie się po dokumentacji BGK de minimis

Sesja on-line
13.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: System informacji zarządczej w obszarze IT – wymagania KNF, częstotliwość, zakres informacji, omówienie wzorcowych raportów IT   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
13.11.2020 09:00 E-SZKOLENIE: Analiza płynności i analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych   Szczególnie polecamy!   E-szkolenie
13.11.2020 12:00

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ VI – Zarządzanie incydentami naruszenia ochrony danych

E-szkolenie


Trwa rekrutacja na kursy e-learningowe realizowane przez BODiE w 2020 roku:
Uwaga!
Nowe kursy!!!

Dostępy nadane po przesłaniu zgłoszenia na okres 2 miesięcy

Temat szkolenia
Skuteczne negocjacje biznesowe
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
Podstawowe narzędzia pracy managera
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Jak przygotować prezentację?
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Zarządzanie czasem
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?
Badanie rentowności produktów bankowych
Compliance dla banków SGB  
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe  
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe  
Marketing w banku
Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Pigułka wiedzy o PSD 2
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
Prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych
Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Tajemnica bankowa
Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×