Najbliższe szkolenia

21.07.2020

Tu znajdziesz potwierdzone e-szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

Szkolenia on-line realizowane przez BODiE w terminie 23 lipca – 5 sierpnia 2020:

Termin Temat szkolenia Rodzaj
27.07.2020,
godz. 09:00
Książka przychodów i rozchodów jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa Sesja on-line
27.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Podatki w bankach spółdzielczych. Zmiany przepisów. Aktualne zagadnienia E-szkolenie
27.07.2020,
godz. 12:00
Ewidencja środków trwałych jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa Sesja on-line
28.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ze zmianami obowiązującymi od 30.11.2019 r.) – szkolenie obligatoryjne – 2 x 90 min. E-szkolenie
28-29.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego – część I i II E-szkolenie
29.07.2020,
godz. 09:00
Naruszenia ochrony danych osobowych Sesja on-line
29.07.2020,
godz. 09:00
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Sesja on-line
29.07.2020,
godz. 12:00
E-SZKOLENIE: Upadłość konsumencka według zmienionych przepisów prawa upadłościowego. Konsumenckie postępowanie restrukturyzacyjne E-szkolenie
30.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Wybrane zagadnienia sprawozdawczości obowiązkowej w świetle rozporządzenia UE 2020/429 E-szkolenie
30.07.2020,
godz. 09:00
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Sesja on-line
31.07.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Zmiany w działalności depozytowej w roku 2020 – Split Payment 2, nowelizacja White List i Split Payment, konsumeryzacja, rachunki uśpione E-szkolenie
31.07.2020,
godz. 09:00
Wycena papierów wartościowych Sesja on-line
31.07.2020,
godz. 12:00
Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. Studium przypadków. Poziom rozszerzony Sesja on-line
04.08.2020,
godz. 09:00
E-SZKOLENIE: Ocena wniosków o kredyty gospodarcze – e-szkolenie podstawowe E-szkolenie
04.08.2020,
godz. 09:00
Zasady realizacji testów warunków skrajnych jako element zarządzanie ryzykiem operacyjnym Sesja on-line


Trwa rekrutacja na kursy e-learningowe realizowane przez BODiE w 2020 roku:
Uwaga!
Nowe kursy!!!

Dostępy nadane po przesłaniu zgłoszenia na okres 2 miesięcy

Temat szkolenia
Skuteczne negocjacje biznesowe
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
Podstawowe narzędzia pracy managera
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Jak przygotować prezentację?
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Zarządzanie czasem
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?
Badanie rentowności produktów bankowych
Compliance dla banków SGB   NOWOŚĆ!
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ!
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe   NOWOŚĆ!
Marketing w banku
Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Pigułka wiedzy o PSD 2
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
Prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych NOWOŚĆ!
Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Tajemnica bankowa
Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×