Najbliższe szkolenia

19.04.2021

Tu znajdziesz potwierdzone e-szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

E-szkolenia i sesje on-line realizowane przez BODiE w terminach:

Termin Temat szkolenia Rodzaj
20.04.2021  09:00

E-SZKOLENIE: Kompleksowe szkolenie związane z udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym (szkolenia obligatoryjne, okresowe – co 3 lata) – cz. I–III

E-szkolenie
20.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Portfelowe testy warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym – warsztaty komputerowe

E-szkolenie
20.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Egzekucja z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19)

E-szkolenie
20.04.2021 11:00

Komunikacja sprzedażowa w internecie: jak wykorzystywać kanały sprzedaży online?   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
20.04.2021 11:00

Przykłady rozmów i reagowanie na „trudnego” klienta

Sesja on-line
21.04.2021 08:30

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – obowiązki Banku   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
21.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: PIT 2021 – od strony płatnika z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COViD-19

E-szkolenie
21.04.2021 09:00

Profesjonalny sekretariat w banku spółdzielczym – zasady prawidłowego prowadzenia sekretariatu

Sesja on-line
21.04.2021 09:00

Popraw komfort i efektywność w pracy: technika koncentracji, skupiania uwagi i zmiany nawyków  Szkolenie zrzeszeniowe SGB

Sesja on-line
21.04.2021 11:00

E-SZKOLENIE: Outsourcing czynności bankowych a nowe wytyczne EBA   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
21.04.2021 13:00

Zarządzanie ryzykiem outsourcingu zgodnie z Wytycznymi EBA   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
22.04.2021 09:00

Zasady archiwizacji dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów elektronicznych

Sesja on-line
22.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Kurs kasjera złotowego

E-szkolenie
22.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Testy warunków skrajnych – ryzyko kredytowe    Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
22.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Raportowanie schematów podatkowych – Jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na bankach oraz innych instytucjach finansowych?   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
22.04.2021 11:00

E-SZKOLENIE: Rozwiązywanie konfliktów w pracy   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
23.04.2021

Wydarzenie zrzeszeniowe "Rachunkowość na śniadanie"   Wyłącznie dla banków grupy SGB!

Sesja on-line
23.04.2021 09:00

Zmiany regulacyjne – wynikające z przepisów obowiązującego prawa i nowych wytycznych organów nadzoru   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
23.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Kurs kasjera walutowego

E-szkolenie
23.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ocena wniosków o kredyty rolnicze

E-szkolenie
23.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Obowiązki Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Banku w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
26.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Zasady audytowania/weryfikacji dostawcy IT zgodnie z wymaganiami rekomendacji KNF i EBA w zakresie outsourcingu   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
26.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Najbardziej aktualne zmiany w zakresie prowadzenia rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad zajęcia rachunków

E-szkolenie
26.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Egzekucja z rachunku bankowego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
26.04.2021 12:00

Proces rekrutacji w Banku Spółdzielczym zgodnie z wymaganymi RODO

Sesja on-line
27.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego

E-szkolenie
27.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Analiza kredytowa klientów na pełnej sprawozdawczości

E-szkolenie
27-28.04.2021  09:00

E-SZKOLENIE: Techniki detekcji błędów i manipulacji księgowych w kontekście analizy kondycji podmiotów gospodarczych – cz. I i II   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
27.04.2021 13:00

Od windykacji do egzekucji

 
28.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Kontrola zarządzania kadrami   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
28.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko operacyjne w praktyce banku spółdzielczego   Wyłącznie dla banków grupy SGB!

E-szkolenie
28.04.2021 09:00

Hipoteka i weksel – szczegółowe zasady ustanawiania ww. zabezpieczeń w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań, które są stosowane w sektorze bankowości spółdzielczej

Sesja on-line
28.04.2021 11:00

Zasady wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza tego rachunku przy udziale zarządcy sukcesyjnego, realizacja dyspozycji na wypadek śmierci, koszty pogrzebu na rzecz spadkobierców

Sesja on-line
29-30.04.2021  08:30:00

E-SZKOLENIE: Wycena zabezpieczenia hipotecznego w oparciu o operat szacunkowy – cz. I i II

E-szkolenie
29.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Analiza i weryfikacja operatów szacunkowych sporządzonych dla zabezpieczenia wierzytelności   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
29.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności w bankach   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
29.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COViD-19)

E-szkolenie
29.04.2021 11:00

Skuteczne metody komunikowania się z klientem w czasie pandemii COViD-19

Sesja on-line
29.04.2021 13:00

Ocena odpowiedniości RN i KA w praktyce   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
30.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: PSD 2 – dokumentacja wewnętrza, ryzyko, raporty do KNF   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
30.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Wstęp do analizy finansowej sprawozdań finansowych

E-szkolenie
30.04.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Rola funduszy (kapitałów) własnych w systemie zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnianiem funduszu udziałowego w Banku Spółdzielczym   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
30.04.2021 11:00

Telefoniczne pozyskiwanie i obsługa klientów w czasie pandemii COViD-19

Sesja on-line
30.04.2021 13:00

Zasady wypłacania wynagrodzeń i zasiłków w czasie kwarantanny i izolacji

Sesja on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-kursy e-learningowe realizowane przez BODiE w 2021 roku:
Uwaga! Nowe kursy!!!


Dostępy nadane po przesłaniu zgłoszenia na okres 2 miesięcy:

Temat szkolenia
Compliance w bankach spółdzielczych – kurs dedykowany dla pracowników SGB   NOWOŚĆ
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe z egzaminem   NOWOŚĆ
Poręczenie jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych   NOWOŚĆ

Prowadzenie rachunków dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych   NOWOŚĆ

Skuteczne negocjacje biznesowe
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
Podstawowe narzędzia pracy managera
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Jak przygotować prezentację?
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Zarządzanie czasem
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?
Badanie rentowności produktów bankowych
Compliance dla banków SGB  
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe  
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe  
Marketing w banku
Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Pigułka wiedzy o PSD 2
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
Prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych
Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Tajemnica bankowa
Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×