Najbliższe szkolenia

22.01.2021

Tu znajdziesz potwierdzone e-szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

E-szkolenia i sesje on-line realizowane przez BODiE w terminach:

Termin Temat szkolenia Rodzaj
25.01.2021 09:00 Analiza luki regulacyjnej w zakresie nowej Rekomendacji Z KNF – przegląd regulacji i dokumentacji   Szczególnie polecamy! sesja on-line
25-26.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Rachunkowość – Kurs dla kandydatów na księgowych i głównych księgowych – cz. I  i II   NOWOŚĆ!

e-szkolenie
25.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Sprawozdawczość i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. Wymagania obowiązujące w 2021 roku. NOWOŚĆ!

e-szkolenie
25.01.2021 12:00

Mieszkaniowe rachunki powiernicze – cz. I   Nowa edycja!

sesja on-line
25.01.2021 14:00

Rewolucyjne (planowane) zmiany w podatku CIT na 2021 r.

sesja on-line
26.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Analiza płynności i analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
26.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 1.03.2018 r. z uwzględnieniem nowelizacji w 2020 r.

e-szkolenie
26.01.2021 11:00

Wykorzystanie wskaźników Herfindahla-Hirshmana i Giniego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym – warsztaty komputerowe   NOWOŚĆ!

sesja on-line
26.01.2021 12:00

E-SZKOLENIE: Podatki w BS w 2021 r. – zmiany przepisów, aktualne interpretacje, zagadnienia problemowe   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
26.01.2021 13:00

Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

sesja on-line
27.01.2021 09:00

Jak czytać księgę wieczystą

sesja on-line
27.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności

 
27.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Status prawny i odpowiedzialność klientów Banku (posiadaczy rachunków i kredytobiorców) z uwzględnieniem nowego podziału na konsumentów i podmioty instytucjonalne, które obowiązują od 1.01.2021 r.

cz. III i IV

e-szkolenie
27.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: VAT SLIM – uchwalony pakiet istotnych zmian w ustawie o VAT od stycznia 2021 r.   NOWOŚĆ!

e-szkolenie
27.01.2021 11:00

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń krok po kroku   NOWOŚĆ!

sesja on-line
27.01.2021 13:00

Interpretacja przepływów pieniężnych

sesja on-line
27.01.2021 13:00

Ocena skuteczności i adekwatności zarządzania ryzykiem   Szczególnie polecamy!

sesja on-line
28.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Obniżenie kosztów działania banku spółdzielczego bez projektu IT

e-szkolenie
28.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Finansowanie handlu – od Akredytyw dokumentowych do Zaliczek faktoringowych   NOWOŚĆ!

e-szkolenie
28.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Obowiązki Rady Nadzorczej i Zarządu w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku – cz. I i II   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
28.01.2021 12:00

E-SZKOLENIE: Gwarancje de minimis – poruszanie się po dokumentacji

e-szkolenie
28.01.2021 12:00

E-SZKOLENIE: Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych w tym regulacji wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19)

e-szkolenie
29.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja S

e-szkolenie
29.01.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Omówienie instrukcji sprawozdawczej COREP wynikającej z rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/429 z dnia 14 lutego 2020 r.   NOWOŚĆ!

e-szkolenie
29.01.2021 09:00

Ewidencja środków trwałych jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa

sesja on-line
29.01.2021 11:00

Przegląd i ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności   Szczególnie polecamy!

sesja on-line
01-02.02.2021 08:30

E-SZKOLENIE: Wycena zabezpieczenia hipotecznego w oparciu o operat szacunkowy – cz. I i II

e-szkolenie
01.02.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ocena zabezpieczeń prawnych kredytów

e-szkolenie
01.02.2021 09:00

Przetwarzanie danych osobowych w social mediach   NOWOŚĆ!

sesja on-line
01-02.02.2021 12:00

E-SZKOLENIE: Zaawansowana analiza projektów inwestycyjnych – cz. I i II    Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
01.02.2021 12:00

E-SZKOLENIE: Zasady przeglądu zarządczego dokumentów o znaczeniu strategicznym w banku spółdzielczym – metodyka przeglądu zarządczego

e-szkolenie
02.02.2021 09:00

E-SZKOLENIE: PIT 2021 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19

e-szkolenie
02.02.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Faktoring i inne formy finansowania należności   NOWOŚĆ!

e-szkolenie

02.02.2021 12:00 – cz. I i II

03.02.2021 09:00 – cz. III

E-SZKOLENIE: Kompleksowe szkolenie związane z udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym (szkolenia obligatoryjne, okresowe – co 3 lata)

e-szkolenie
03-04.02.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Praca w programie MS Excel – cz. I i II

e-szkolenie
03.02.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ceny transferowe   NOWOŚĆ!

e-szkolenie
03.02.2021 12:00

Mieszkaniowe rachunki powiernicze – cz. II

sesja on-line
03.02.2021 13:00

Przywództwo operacyjne Dyrektora Oddziału. Budujemy sprzedaż Oddziału opartą na relacyjności   NOWOŚĆ!

sesja on-line
04.02.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Ocena wniosków o kredyty gospodarcze – szkolenie podstawowe

e-szkolenie
04.02.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Weksle – zasady przyjmowania i dochodzenia należności z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
04.02.2021 11:00

Omówienie zasad oceny ryzyka braku zgodności w powiązaniu z ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem zasad raportowania

sesja on-line

04.02.2021 12:00 – cz. I

05.02.2021 09:00 – cz. II

E-SZKOLENIE: Efektywny proces zarządzania sprzedażą w banku spółdzielczym   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
04.02.2021 13:00

Vademecum kadrowca – cz. 1: Rekrutacja   Szczególnie polecamy!

sesja on-line
05.02.2021 09:00

E-SZKOLENIE Analiza transakcji kredytowych

e-szkolenie
05.02.2021 09:00

E-SZKOLENIE: Wymagania dotyczące wdrożenia wytycznych EBA w sprawie outsourcingu   Szczególnie polecamy!

e-szkolenie
05.02.2021 13:00

Ryzyko ekologiczne Banku. Zielone finansowanie   NOWOŚĆ!

sesja on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-kursy e-learningowe realizowane przez BODiE w 2021 roku:
Uwaga! Nowe kursy!!!
Dostępy nadane po przesłaniu zgłoszenia na okres 2 miesięcy:

Temat szkolenia
Compliance w bankach spółdzielczych – kurs dedykowany dla pracowników SGB   NOWOŚĆ
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe   NOWOŚĆ
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe z egzaminem   NOWOŚĆ
Poręczenie jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych   NOWOŚĆ

Prowadzenie rachunków dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych   NOWOŚĆ

Skuteczne negocjacje biznesowe
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
Podstawowe narzędzia pracy managera
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Jak przygotować prezentację?
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Zarządzanie czasem
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?
Badanie rentowności produktów bankowych
Compliance dla banków SGB  
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe  
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe  
Marketing w banku
Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Pigułka wiedzy o PSD 2
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
Prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych
Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Tajemnica bankowa
Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×