Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte, tzw. „szyte na miarę”, są doskonałym rozwiązaniem dla banków (firm) chcących przeszkolić większą grupę pracowników w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Ta forma szkoleń daje możliwość dopasowania zarówno zakresu merytorycznego, jak i rodzaju metod szkoleniowych do indywidualnych potrzeb klientów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w celu omówienia i dostosowania szkoleń do Państwa indywidualnych potrzeb. Wskazane programy mogą być dowolnie modyfikowane poprzez dodanie nowych elementów, usuwanie istniejących, czy też łączenie modułów z kilku programów.

Wykaz szkoleń zamkniętych

Nazwa
Partner
Miejsce
Analiza i wizualizacja danych – zaawansowana praca z arkuszem kalkulacyjnym - Microsoft Office Excel
siedziba banku lub inne
Bankier doradcą – rozmowa o produktach depozytowych i kredytowych
siedziba banku lub inne
Cykl modułowych szkoleń dla członków Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych
siedziba banku lub inne
Funkcje Rady Nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym
siedziba banku lub inne
Istotne elementy ograniczające ryzyko w procesie kredytowym na bazie Podręcznika kredytowgo
siedziba banku lub inne
Jak ocenić ryzyko kredytowe klientów prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość? (w oparciu o Podręcznik kredytowy)
siedziba banku lub inne
Jak rozmawiać z klientem o płatnościach mobilnych
siedziba banku lub inne
Kontrola funkcjonalna w banku, jako narzędzie wspomagające proces zarządzania
siedziba banku lub inne
Kurs kasjera walutowego
siedziba banku lub inne
Kurs kasjera złotowego z uwzględnieniem zabezpieczeń nowych banknotów, które będą wprowadzone do obiegu od 01.04.2014 r.
siedziba banku lub inne
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×