Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte, tzw. „szyte na miarę”, są rozwiązaniem dla banków/ firm chcących przeszkolić większą grupę pracowników w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Ta forma szkoleń daje możliwość dopasowania zarówno zakresu merytorycznego, jak i rodzaju metod szkoleniowych do indywidualnych potrzeb klientów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu omówienia i dostosowania szkoleń do Państwa indywidualnych potrzeb. Programy mogą być dowolnie modyfikowane poprzez dodanie nowych elementów, usuwanie istniejących, czy też łączenie modułów z kilku programów.

Wykaz szkoleń zamkniętych

Nazwa
Partner
Miejsce
Analiza i wizualizacja danych – zaawansowana praca z arkuszem kalkulacyjnym - Microsoft Office Excel
on-line
Bankier doradcą – rozmowa o produktach depozytowych i kredytowych
on-line
Cykl modułowych szkoleń dla członków Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych
on-line
Funkcje Rady Nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym
on-line
Istotne elementy ograniczające ryzyko w procesie kredytowym na bazie Podręcznika kredytowgo
on-line
Jak ocenić ryzyko kredytowe klientów prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość? (w oparciu o Podręcznik kredytowy)
on-line
Jak rozmawiać z klientem o płatnościach mobilnych
on-line
Kontrola funkcjonalna w banku, jako narzędzie wspomagające proces zarządzania
on-line
Kurs kasjera walutowego
on-line
Mistrz sprzedaży – program rozwoju kompetencji pracowników obsługi klienta
on-line
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×