Standardy Jakości Obsługi

Zapraszamy do kontaktu z doradcami BODiE, którzy na podstawie analizy Państwa potrzeb przygotują indywidualną ofertę na realizację działań wspierających proces wdrażania Standardów Jakości Obsługi w Państwa Banku.

Koordynator dedykowany do realizacji projektu:

Katarzyna Stempel | Koordynator ds. szkoleń
M.: +48 600 450 122
E.: sesje@bodie.pl

 

Jak w 5 krokach wdrożyć Standardy Jakości Obsługi w Banku Spółdzielczym?

Konsultacje

Konsultacje z Zarządem Banku Spółdzielczego w zakresie wdrażania Standardów Jakości Obsługi SGB wypracowanych przez Bank Zrzeszający i Banki Spółdzielcze lub modyfikacja obowiązujących w Banku Spółdzielczym Standardów.

Kurs e-learningowy

Usystematyzowanie wiedzy przez Pracowników Banku Spółdzielczego w zakresie obowiązujących Standardów Obsługi Klienta. Realizacja przez Pracowników Banku Spółdzielczego ćwiczeń opracowanych na podstawie codziennych sytuacji sprzedażowych.

Badanie techniką Tajemniczy klient

Obserwacja i wnioski dotyczące poziomu stosowania Standardów Jakości Obsługi SGB przez pracowników Banku Spółdzielczego. Informacja dla Zarządu Banku Spółdzielczego o najmocniejszych i najsłabszych elementach obsługi Klienta ustalenie dalszych działań w zakresie ich poprawy.

Warsztaty szkoleniowe

Wsparcie pracowników Banku Spółdzielczego w praktycznym stosowaniu standardów podczas codziennej pracy. Doskonalenie umiejętności pracowników Banku Spółdzielczego w zakresie stosowania Standardów Jakości Obsługi.

Badanie monitorujące techniką Tajemniczy klient

Ocena poziomu stosowania Standardów Jakości Obsługi SGB pracowników Banku Spółdzielczego realizowana najwcześniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia pierwszego badania. Diagnoza elementów obsługi klienta, które wymagają szczególnej uwagi i dalszego doskonalenia konsultacje  z Zarządem Banku Spółdzielczego.

Jak stosowanie Standardu Jakości Obsługi wpływa na pracę Banku i jego Pracowników w zakresie obsługi Klienta?

Bank
 • 1
  ujednolicenie poziomu
  obsługi Klienta
  w Spółdzielczej
  Grupie Bankowej
 • 2
  wsparcie
  procesu
  zarządzania
  sprzedażą
 • 3
  skuteczność
  i sprawność
  działania zespołów
  sprzedażowych
 • 4
  kształtowanie
  wizerunku
  bezpiecznego,
  nowoczesnego
  i odpowiadającego
  na potrzeby
  Klientów Banku
 • 5
  budowanie
  pozycji banku
  jako lidera
  Obsługi Klienta
Pracownicy
 • 1
  informacja
  o pożądanych
  wzorcach zachowań
  w zakresie obsługi
  Klienta
 • 2
  ułatwienie codziennej
  pracy pracowników
  Obsługi Klienta
  poprzez dostarczenie
  schematów działania
 • 3
  podniesienie
  kompetencji
  pracowników
  Obsługi Klienta
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×