Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza różnych form doskonalenia kompetencji zawodowych (szkoleń, kursów, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu, coachingu). Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki Bazie pracodawcy i ich pracownicy mogą znaleźć usługi szkoleniowe odpowiadającej ich potrzebom, a następnie ubiegać się u Operatorów regionalnych o dofinasowanie ze środków unijnych.

 

Akademia kompetencji dla sektora finansów

Rozwijaj kompetencje w finansach! Zyskaj do 80% dofinansowania!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia stacjonarne i e-learningowe dla pracowników banków spółdzielczych w następujących obszarach:

1. RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;

2. Split Payment oraz PSD 2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych;

3. Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego (Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych, Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E);

4. Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym;

5. Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej;

6. Zarządzanie ryzykiem kredytowym;

7. Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej(zarządzanie portfelem restrukturyzacyjnym);

8. Analiza finansowa banku spółdzielczego;

9. Ustawa o kredycie hipotecznym.

W jaki sposób będzie przebiegał proces wsparcia?

Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP
REJESTRACJA JUŻ TRWA!

Właściwa rekrutacja jest ogłaszana i prowadzona przez Operatora, czyli przez firmę MDDP Akademia Biznesu, które weryfikuje kwalifikowalność do projektu i zawiera umowę wsparcia

Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi BODiE i weź udział w szkoleniach 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie PARP

_____

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE:

Pauliną Rybką, T.: +48 608 339 937, E.: p.rybka@bodie.pl

 

Akademia Menedżera MŚP

Zyskaj do 80% dofinansowania i razem z BODiE rozwijaj kompetencje kadry menadżerskiej!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt „Akademia Menedżera MŚP”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia dla kadry menadżerskiej w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi. Projekt obejmuje wszystkie województwa.

W jaki sposób będzie przebiegał proces wsparcia?

1. Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP

REJESTRACJA JUŻ TRWA!

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz

2. Operator weryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawiera umowę wsparcia (Niektórzy Operatorzy prowadzą nabór w określonych terminach)

Sprawdź listę Operatorów

3. Razem z BODiE przeprowadź diagnozę potrzeb szkoleniowych kadry menadżerskiej
4. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi szkoleniowe BODiE, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie PARP

_____

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE: Pauliną Rybką, T.: +48 608 339 937, E.: p.rybka@bodie.pl

 

Baza Usług Rozwojowych – skorzystaj z dofinasowania szkoleń

W 2019 r. banki spółdzielcze mają nadal możliwość ubiegania się o dofinasowanie szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty szkoleń dofinasowanych ze środków unijnych są zamieszone w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych, natomiast wniosek o dofinansowane pracodawca składa do Operatora regionalnego.

  • Wnioski składane do Operatora, czyli instytucji zajmującej się dystrybucją środków w danym regionie
  • Środki dostępne we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego
  • Wnioskować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Co do zasady 50% kosztów kształcenia sfinansuje EFS; pozostałe 50% przedsiębiorca finansuje ze środków własnych
  • Wyższe dofinasowanie może uzyskać przedsiębiorca, który spełnia dodatkowe warunki
  • Poziom dofinansowania różni się w zależności od regionu/subregionu 
  • Sposób dystrybucji dofinansowania: bon lub refundacja
  • Pierwszeństwo w dostępie do środków dla przedsiębiorstw, które spełniają priorytety regionalne
  • Dofinasowanie można otrzymać tylko na oferty doskonalenia (szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) zamieszone w internetowej Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)
  • Terminy naborów: zróżnicowane dla każdego z regionów.

Od czego zacząć:
1. Sprawdź ofertę BODiE w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10873)
2. Jeżeli nie znalazłeś szkolenia, którym jesteś zainteresowany koniecznie skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
3. Skontaktuj się z Operatorem: pobierz
4. Wypełnij wniosek aplikacyjny – możesz liczyć na naszą pomoc
5. Podpisz umowę z Operatorem
6. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych i zgłoś swoich pracowników na wybraną usługę
7. Skorzystaj z usługi rozwojowej w BODiE
8. Wypełnij w Bazie Usług Rozwojowych ankietę ewaluacyjną
9. Rozlicz się z Operatorem.

_____

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE: Pauliną Rybką, T.: +48 608 339 937, E.: p.rybka@bodie.pl

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×