Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza różnych form doskonalenia kompetencji zawodowych (szkoleń, kursów, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu, coachingu). Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki Bazie pracodawcy i ich pracownicy mogą znaleźć usługi szkoleniowe odpowiadającej ich potrzebom, a następnie ubiegać się u Operatorów regionalnych o dofinasowanie ze środków unijnych.

 

Akademia kompetencji dla sektora finansów

Razem z BODiE rozwijaj kompetencje w finansach. Zyskaj do 80% dofinansowania.

Obecnie realizowane są dwa projekty, w ramach których istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia dla pracowników banków spółdzielczych. Projekty mają charakter ogólnopolski i są nadzorowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie można uzyskać w konkretnych obszarach tematycznych wynikających z Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze finansowym.

REKOMENDACJA NR 1 więcej

Termin IV rundy naboru wniosków:
od 20.10.2020 g. 8:00 do 10.11.2020 g. 16:00

REKOMENDACJA NR 2 więcej

_____

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE:

T.: +48 608 339 937, E.: projekty@bodie.pl

 

Akademia Menedżera MŚP

Zyskaj do 80% dofinansowania i razem z BODiE rozwijaj kompetencje kadry menadżerskiej!

Trwa realizacja projektu pn. „Akademia Menedżera MŚP”, nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na doradztwo i szkolenia dla kadry menadżerskiej w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi. Projekt obejmuje wszystkie województwa.

W jaki sposób będzie przebiegał proces wsparcia?

1. Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz

2. Operator weryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawiera umowę wsparcia (Niektórzy Operatorzy prowadzą nabór w określonych terminach)

Sprawdź listę Operatorów

3. Razem z BODiE przeprowadź diagnozę potrzeb rozwojowych Twojego banku, z uwzględnieniem analizy kompetencji kadry menadżerskiej

4. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi szkoleniowe BODiE, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej

Więcej informacji jest dostępnych na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#extra

_____

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE: T.: +48 608 339 937, E.: projekty@bodie.pl

 

Baza Usług Rozwojowych – skorzystaj z dofinasowania szkoleń

Banki Spółdzielcze nadal mają możliwość ubiegania się o dofinasowanie kosztów szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty szkoleń dofinasowanych zamieszczone są w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), natomiast wniosek o dofinansowane pracodawca składa do Operatora regionalnego.

  • Środki dostępne są we wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego;
  • Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Operatora, czyli instytucji zajmującej się dystrybucją środków w danym regionie;
  • Wysokość dofinansowania to co do zasady 50% kosztów kształcenia – wyższe dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca, który spełnia dodatkowe warunki;
  • Poziom dofinansowania różni się w zależności od regionu/subregionu; 
  • Sposób dystrybucji dofinansowania: bon lub refundacja;
  • Pierwszeństwo w dostępie do środków mają przedsiębiorcy, które spełniają priorytety regionalne;
  • Dofinasowanie można otrzymać tylko na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe itp.) zamieszone w internetowej Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)
  • Terminy naborów: zróżnicowane dla każdego z regionów.

Od czego zacząć:
1. Sprawdź ofertę BODiE w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10873)
2. Jeżeli nie znalazłeś szkolenia, którym jesteś zainteresowany koniecznie skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
3. Skontaktuj się z Operatorem: pobierz
4. Wypełnij wniosek aplikacyjny – możesz liczyć na naszą pomoc
5. Podpisz umowę z Operatorem
6. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych i zgłoś swoich pracowników na wybraną usługę
7. Skorzystaj z usługi rozwojowej w BODiE
8. Wypełnij w Bazie Usług Rozwojowych ankietę ewaluacyjną
9. Rozlicz się z Operatorem.

!!! W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 istnieje możliwość objęcia dofinansowaniem usług szkoleniowych realizowanych w formie zdalnej (e-szkolenia)

_____

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE: T.: +48 608 339 937, E.: projekty@bodie.pl

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×