Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza różnych form doskonalenia kompetencji zawodowych (szkoleń, kursów, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu, coachingu). Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki Bazie pracodawcy i ich pracownicy mogą znaleźć usługi szkoleniowe odpowiadającej ich potrzebom, a następnie ubiegać się u Operatorów regionalnych o dofinasowanie ze środków unijnych.

 

Baza Usług Rozwojowych – skorzystaj z dofinasowania szkoleń

Banki Spółdzielcze nadal mają możliwość ubiegania się o dofinasowanie kosztów szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty szkoleń dofinasowanych zamieszczone są w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), natomiast wniosek o dofinansowane pracodawca składa do Operatora regionalnego.

  • Środki dostępne są we wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego;
  • Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Operatora, czyli instytucji zajmującej się dystrybucją środków w danym regionie;
  • Wysokość dofinansowania to co do zasady 50% kosztów kształcenia – wyższe dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca, który spełnia dodatkowe warunki;
  • Poziom dofinansowania różni się w zależności od regionu/subregionu; 
  • Sposób dystrybucji dofinansowania: bon lub refundacja;
  • Pierwszeństwo w dostępie do środków mają przedsiębiorcy, które spełniają priorytety regionalne;
  • Dofinasowanie można otrzymać tylko na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe itp.) zamieszone w internetowej Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)
  • Terminy naborów: zróżnicowane dla każdego z regionów.

Od czego zacząć:
1. Sprawdź ofertę BODiE w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10873)
2. Jeżeli nie znalazłeś szkolenia, którym jesteś zainteresowany koniecznie skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
3. Skontaktuj się z Operatorem: pobierz
4. Wypełnij wniosek aplikacyjny – możesz liczyć na naszą pomoc
5. Podpisz umowę z Operatorem
6. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych i zgłoś swoich pracowników na wybraną usługę
7. Skorzystaj z usługi rozwojowej w BODiE
8. Wypełnij w Bazie Usług Rozwojowych ankietę ewaluacyjną
9. Rozlicz się z Operatorem.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE: T.: +48 608 339 937, E.: projekty@bodie.pl

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×