Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza różnych form doskonalenia kompetencji zawodowych (szkoleń, kursów, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu, coachingu). Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki Bazie pracodawcy i ich pracownicy mogą znaleźć usługi szkoleniowe odpowiadającej ich potrzebom, a następnie ubiegać się u Operatorów regionalnych o dofinasowanie ze środków unijnych.

 

Akademia Menedżera MŚP

Zyskaj do 80% dofinansowania i razem z BODiE rozwijaj kompetencje kadry menadżerskiej!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt „Akademia Menedżera MŚP”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia dla kadry menadżerskiej w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi. Projekt obejmuje wszystkie województwa.

W jaki sposób będzie przebiegał proces wsparcia?

 1. Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP
  REJESTRACJA JUŻ TRWA!
 2. Operator weryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawiera umowę wsparcia
 3. We współpracy z Operatorem określ potrzeby szkoleniowe kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju banku
 4. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi BODiE, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej

Więcej informacji jest dostępnych na stronie PARP

Nie czekaj z decyzją – zwiększ swoją szanse na otrzymanie dotacji!

Pierwszy krok, który musisz zrobić: Zarejestruj swój Bank Spółdzielczy na stronie PARP

Ten krok zajmie jedynie 35 sekund!

Przy kolejnych krokach możesz liczyć na nasze wsparcie.

W tej chwili BODiE już pracuje nad przygotowaniem programów zgodnych z wytycznymi „Akademii Menadżera MŚP” i Państwa potrzebami szkoleniowymi. Programy zostaną wkrótce opublikowane na naszym profilu w Bazie Usług Rozwojowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i jak zawsze służymy wsparciem!

Osoba do kontaktu: Marta Łuczak, doradca BODiE, T.: (61) 42 37 209 | M.: +48 690 300 191 | E.: m.luczak@bodie.pl

 

Baza Usług Rozwojowych – skorzystaj z dofinasowania szkoleń

W 2019 r. banki spółdzielcze mają nadal możliwość ubiegania się o dofinasowanie szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty szkoleń dofinasowanych ze środków unijnych są zamieszone w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych, natomiast wniosek o dofinansowane pracodawca składa do Operatora regionalnego.

 • Wnioski składane do Operatora, czyli instytucji zajmującej się dystrybucją środków w danym regionie
 • Środki dostępne we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego
 • Wnioskować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Co do zasady 50% kosztów kształcenia sfinansuje EFS; pozostałe 50% przedsiębiorca finansuje ze środków własnych
 • Wyższe dofinasowanie może uzyskać przedsiębiorca, który spełnia dodatkowe warunki
 • Poziom dofinansowania różni się w zależności od regionu/subregionu 
 • Sposób dystrybucji dofinansowania: bon lub refundacja
 • Pierwszeństwo w dostępie do środków dla przedsiębiorstw, które spełniają priorytety regionalne
 • Dofinasowanie można otrzymać tylko na oferty doskonalenia (szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) zamieszone w internetowej Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)
 • Terminy naborów: zróżnicowane dla każdego z regionów.

O czego zacząć:
1. Sprawdź ofertę BODiE w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10873)
2. Jeżeli nie znalazłeś szkolenia, którym jesteś zainteresowany koniecznie skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
3. Skontaktuj się z Operatorem: pobierz
4. Wypełnij wniosek aplikacyjny – możesz liczyć na naszą pomoc
5. Podpisz umowę z Operatorem
6. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych i zgłoś swoich pracowników na wybraną usługę
7. Skorzystaj z usługi rozwojowej w BODiE
8. Wypełnij w Bazie Usług Rozwojowych ankietę ewaluacyjną
9. Rozlicz się z Operatorem.

_____

Więcej informacji dotyczących spotkań można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE, panią Martą Łuczak, T.: +48 690 300 191, E.: projekty@bodie.pl

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×