Bank Spółdzielczy nowoczesnym bankiem proekologicznym

Opis projektu:

Głównym celem projektu prowadzonego w okresie od marca 2014 r. do maja 2015 r. jest podniesienie kwalifikacji 510 pracowników/pracowniczek z 90 banków spółdzielczych w zakresie wiedzy ekologicznej w celu budowy nowoczesnego proekologicznego banku spółdzielczego.

W ramach projektu oferowane są pracownikom banków spółdzielczych następujące formy wsparcia:

1. Szkolenie „Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie” skierowane do kadry menadżerskiej – 3 dni

2. Szkolenie „Marketing i produkt ekologiczny”– skierowane dla osób tworzących produkty bankowe – 2 zjazdy po 2 dni

3. Szkolenie „Odnawialne źródła energii” – skierowane do osób obsługujących klientów – 3 dni

4. Szkolenie „Ryzyko ekologiczne” – skierowane do osób zajmujących się ryzykiem w banku oraz osób udzielających kredytów – 3 dni

Zrealizowane działania:

Łącznie zostanie przeszkolonych 510 pracowników/pracowniczek banków spółdzielczych. W celu zapewnienia ogólnopolskiego charakteru projektu, liczba osób uczestniczących w szkoleniach pochodzących z jednego województwa, nie może przekroczyć 50% ogółu osób, które biorą udział w projekcie.

Ponadto dla banków uczestniczących zostanie zapewnione doradztwo w zakresie działań proekologicznych. Każdy bank otrzyma 5 godzin doradztwa. Doradztwo ma na celu wsparcie banków spółdzielczych w tworzeniu planów działań proekologicznych w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla banku uczestniczącego w projekcie:

- dostęp do najnowszych trendów w zakresie proekologicznej oferty banków i instrumentów finansowych wykorzystywanych w ochronie środowiska

- wzrost kompetencji pracowników banków w obszarze zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, marketingu ekologicznego, odnawialnych źródeł energii i ryzyk ekologicznych

- bezpłatne konsultacje z doradcą i opracowanie indywidualnego planu rozwiązań proekologicznych, gotowego do wdrożenia w banku

- bezpłatne książki i materiały szkoleniowe

- bezpłatny catering i zakwaterowanie dla uczestników szkoleń 

Zespół projektowy BODiE:

Irena Pawełczak – Kierownik projektu

  • Data rozpoczęcia: 01.03.2014
  • Data zakończenia: 31.05.2015
  • Wartość projektu: PLN
  • Wartość dofinansowania: 956.847,00 PLN PLN
  • Numer umowy: UDA-POKL.02.01.01-00-415/13
  • Instytucja dofinansująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×