Kuźnia profesjonalistów – rozwój zawodowy kadr 12 banków spółdzielczych województwa kujawsko-pomorskiego

Opis projektu:

Projekt szkoleniowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Wartość projektu wynosiła 703 597,38 zł, z czego 80,05% stanowiła przyznana dotacja w kwocie 563 226,05 zł. Uczestnicy szkoleń zobowiązani byli wnieść wkład własny w wysokości 140 371,33 zł w formie mieszanej, tj. z tytułu wynagrodzeń uczestników za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniach oraz w formie pieniężnej.

Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności 12 BS poprzez podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału adaptacyjnego 267 uczestników szkoleń w celu poprawy jakości usług, efektywności zawodowej oraz dostosowania kwalifikacji do potrzeb i wymogów nowoczesnej bankowości.

W projekcie wzięło udział 12 małych i średnich banków spółdzielczych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego:

 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie

 2. Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu

 3. Bank Spółdzielczy w Łasinie

 4. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią

 5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim

 6. Bank Spółdzielczy w Więcborku

 7. Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie

 8. Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

 9. Bank Spółdzielczy w Radziejowie

 10. Bank Spółdzielczy w Strzelnie

 11. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

 12. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu.

Zrealizowane działania:

Szkolenia

 1. Sprzedaż Produktów bankowych – szkolenie dotyczące zagadnień sprzedaży produktów bankowych i profesjonalnej obsługi klienta; łącznie zrealizowano 30 godzin.

 2. Skuteczny Przełożony – szkolenie dotyczące nowoczesnych koncepcji zarządzania i organizacji Banku oraz zarządzania równościowego; łącznie zrealizowano 46 godzin.

 3. Studium zarządzania ryzkami bankowymi – szkolenie dotyczące tematyki zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, płynności i stopy procentowej; łącznie zrealizowano 69 godzin.

 4. Studium kredytowe – szkolenie dotyczące m.in. prawnych aspektów zawierania umów kredytowych i problematyki zabezpieczeń, oceny zdolności kredytowej rolnika i osoby fizycznej, oceny zdolności kredytowej małego przedsiębiorstwa, monitoringu i oceny ryzyka kredytowego; łącznie zrealizowano 68 godzin.

 5. Multiumowa – zagadnienia związane z nowymi regulacjami, procesami obsługi klienta i wewnątrzbankowymi oraz prawnych aspektów ich wdrażania; łącznie zrealizowano 30 godzin.

Liczba przeszkolonych osób:

218 osób / 267 uczestników

Zespół projektowy BODiE:

Kierownik projektu – Daria Wierzchowska
Specjalista ds. projektu – Halina Paraszczuk

 • Data rozpoczęcia: 01.01.2011
 • Data zakończenia: 31.12.2011
 • Wartość projektu: 703.597,00 PLN PLN
 • Wartość dofinansowania: 563.226,05 PLN PLN
 • Numer umowy: PRC.I.0728-1947-3-678/10
 • Instytucja dofinansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×