Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: PSD 2 – dokumentacja wewnętrza, ryzyko, raporty do KNF Ogólnobankowe 30.04.2021 09:00 e-szkolenie
Telefoniczne pozyskiwanie i obsługa klientów w czasie pandemii COViD 19 Sprzedaż 30.04.2021 11:00 sesja on-line
Zasady wypłacania wynagrodzeń i zasiłków w czasie kwarantanny i izolacji Prawo 30.04.2021 13:00 sesja on-line
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – obowiązki Banku Ogólnobankowe 05.05.2021 08:30 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Rola Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu w zakresie oceny sprawozdania finansowego za rok 2020 z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.12.2019 r.\n Prawo 05.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Testy warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym: efekt drugiej rundy, portfela dużych ekspozycji kredytowych i testy odwrócone – warsztaty komputerowe Kredyty 05.05.2021 09:00 e-szkolenie
Jak sprawić, by strona była bardziej widoczna w internecie? O SEO Marketing 05.05.2021 11:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja S – nowe podejście do ryzyka kredytowego ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie – cz. I i II Ryzyka 06.05.2021 - 07.05.2021 08:30 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Analiza finansowa przedsiębiorcy Kredyty 06.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Zasady współpracy banku z organami egzekucyjnymi, syndykiem masy upadłości, nadzorcą sądowym i zarządcą sukcesyjnym Prawo 06.05.2021 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×