Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Ryzyka 02.11.2020 09:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r. Rachunkowość 02.11.2020 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Inspektor ochrony danych - zapewnienie zgodności z przepisami RODO \ni kontrola wewnętrzna, zadania IOD oraz compliance w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – Cześć III 4 godz. Ogólnobankowe 02.11.2020 11:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Skuteczne formy zabezpieczenia wierzytelności bankowych ze szczególnym uwzględnieniem hipoteki oraz weksla Prawo 03.11.2020 09:00 e-szkolenie
Ewidencja środków trwałych jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa Kredyty 03.11.2020 09:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Finansowanie hipoteczne w praktyce banków, z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece - szkolenie okresowe Kredyty 03.11.2020 11:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Praktyka wyznaczania limitów koncentracji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku spółdzielczym – warsztaty I i II część Kredyty 03.11.2020 - 04.11.2020 13:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Funkcja compliance oraz matryca funkcji kontroli w świetle obowiązujących przepisów Obszar strategii, organizacji i zarządzania 04.11.2020 09:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Podróże służbowe – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami Prawo 04.11.2020 09:00 e-szkolenie
Zielona Strategia banku spółdzielczego Obszar strategii, organizacji i zarządzania 04.11.2020 11:00 sesja on-line

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×