Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: Jak rozmawiać z Klientem Banku o płatnościach mobilnych Sprzedaż 27.05.2022 08:30 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Optymalizacja podatkowa w zakresie rezerw celowych Rachunkowość 27.05.2022 08:30 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Budowanie autorytetu i przywództwo wszechstronne w zespole Zarządzanie 27.05.2022 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Adekwatność kapitałowa banku (Bazylea III i IV) Ryzyka 27.05.2022 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w Banku (Analiza wpływu zdarzenia na Biznes – BIA) jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania i Planu Awaryjnego Ryzyka 27.05.2022 12:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: FINREP – sprawozdawczość finansowa Banku Rachunkowość 28.05.2022 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: ABC sprzedaży doradczej - dla nowozatrudnionych pracowników cz. I i II Sprzedaż 30.05.2022 08:30 e-szkolenie
Koordynator ppp i ft w świetle ustawy o ppp i ft - obowiązki, zadania, odpowiedzialność Ogólnobankowe 30.05.2022 09:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Najważniejsze zmiany regulacyjne w obszarze wymogów kapitałowych Ryzyka 30.05.2022 09:00 e-szkolenie
Hipoteka przymusowa jako sposób zabezpieczenia wierzytelności banku Prawo 30.05.2022 09:00 sesja on-line

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×