Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: Obowiązki Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Banku w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku. Cz. I-III Prawo 10.08.2021 - 11.08.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na umowy dotyczące finansowania Obszar strategii, organizacji i zarządzania 11.08.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Ogólnobankowe 11.08.2021 09:00 e-szkolenie
Zmiany w Instrukcji kancelaryjnej w związku z ustawą o elektronicznych doręczeniach Ogólnobankowe 11.08.2021 11:00 sesja on-line
Zasady wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza tego rachunku przy udziale zarządcy sukcesyjnego, realizacja dyspozycji na wypadek śmierci, koszty pogrzebu na rzecz spadkobierców Prawo 13.08.2021 09:00 sesja on-line
Zasady wszczęcia postępowania mediacyjnego, polubownego oraz sądowego w stosunku do dłużnika banku z uwzględnieniem rozliczania kosztów sądowych i komorniczych Prawo 13.08.2021 11:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w zakresie funduszy własnych oraz wymogów z nimi związanych - COREP Rachunkowość 16.08.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Przegląd zarządczy - praktyczne podejście do weryfikacji procedur z obszaru zarządzania ryzykami Obszar strategii, organizacji i zarządzania 16.08.2021 09:00 sesja on-line
Skuteczna rekrutacja zgodna z Kodeksem Pracy oraz RODO Prawo 16.08.2021 09:00 sesja on-line
Podstawa wymiaru składek w praktyce Prawo 16.08.2021 11:00 sesja on-line

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×