Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
Koordynator ppp i ft w świetle ustawy o ppp i ft - obowiązki, zadania, odpowiedzialność Ogólnobankowe 12.10.2023 11:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej Ogólnobankowe 13.10.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Skutki naruszenia tajemnicy bankowej i wpływ na wizerunek banku Prawo 13.10.2023 09:00 e-szkolenie
Sprawozdawczość obligatoryjna: NB300 Rachunkowość 13.10.2023 09:30 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Ryzyko kredytowe dla początkujących cz. I i II Ryzyka 16.10.2023 - 17.10.2023 08:30 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Ryzyko ESG w banku spółdzielczym - wdrożenie zarządzania ryzykiem ESG w praktyce Ryzyka 16.10.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Ocena ryzyka transakcji kredytowych udzielanych w ramach Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Ryzyka 16.10.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Regulacje cyberbezpieczeństwa w bankach: dyrektywa NIS 2, nowelizacja ustawy o KSC - rozporządzenie DORA z perspektywy banku spółdzielczego Obszar strategii, organizacji i zarządzania 16.10.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Podatkowe ABC cz. 2: PIT w bankach spółdzielczych w 2023 i 2024 roku Rachunkowość 16.10.2023 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Nowa Rekomendacja S Ryzyka 17.10.2023 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×