Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: Profesjonalna rozmowa telefoniczna z Klientem – cz. I i II Sprzedaż 12.05.2021 - 13.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Analiza luki przepisów i ocena przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Obszar strategii, organizacji i zarządzania 12.05.2021 11:00 e-szkolenie
Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML) Ogólnobankowe 12.05.2021 12:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Zasady wdrażania nowych produktów w praktyce z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z Obszar strategii, organizacji i zarządzania 13.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Rachunkowość zarządcza w bankach Rachunkowość 13.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: EBA – nowe wytyczne dotyczące udzielania oraz monitorowania kredytów Kredyty 13.05.2021 09:00 e-szkolenie
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Ryzyka 13.05.2021 11:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Najczęstsze błędy popełniane przez banki w procesie kredytowym Kredyty 14.05.2021 - 15.05.2021 08:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych w tym regulacji wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COViD-19) Prawo 14.05.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO Ogólnobankowe 14.05.2021 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×