Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: Bezpieczeństwo informacji w Banku Spółdzielczym – zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w Banku Obszar strategii, organizacji i zarządzania 09.06.2022 12:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE Zapobieganie zagrożeniom z obszaru cyberbezpieczeństwa - podstawowe zasady pracy w miejscu pracy Ogólnobankowe 10.06.2022 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Praktyczna analiza wrażliwości i ocena rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorców – warsztaty komputerowe Kredyty 10.06.2022 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - aspekty praktyczne stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r. Ogólnobankowe 10.06.2022 09:00 e-szkolenie
Ochrona danych osobowych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych oraz analiza przyczyn wybranych naruszeń. Ogólnobankowe 10.06.2022 10:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE Skuteczny feedback - czyli trudna sztuka udzielania informacji zwrotnej Obszar strategii, organizacji i zarządzania 10.06.2022 12:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Zasady skutecznego ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych na majątku ruchomym kredytobiorcy. Zastaw rejestrowy i przewłaszczenie - praktyczne aspekty Prawo 10.06.2022 12:00 e-szkolenie
Zasady wyznaczania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych - warsztat Prawo 13.06.2022 08:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Common Reporting Standard (CRS/EROFATCA) - praktyczne podejście do raportowania Prawo 13.06.2022 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Konsumenckie postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne po zmianach – podstawy ogłoszenia i przebieg. Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu konsumenckim. Wykorzystanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Prawo 13.06.2022 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×