Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykami w banku spółdzielczym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji Z - szkolenie dla pracowników banków spółdzielczych Obszar strategii, organizacji i zarządzania 10.11.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Badanie rentowności produktów bankowych Produkty 10.11.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Zmiany przepisów w zakresie polityki wynagrodzeń - Wytyczne EBA/GL/2021/04 oraz wdrożenie Rekomendacji Z KNF – analiza luki i problemy wdrożenia Obszar strategii, organizacji i zarządzania 10.11.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Media społecznościowe w Banku Spółdzielczym a ochrona danych osobowych Ogólnobankowe 10.11.2021 12:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Proces ICAAP w banku Ryzyka 15.11.2021 09:00 e-szkolenie
Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML) Ogólnobankowe 15.11.2021 09:00 sesja on-line
Obowiązki instytucji obowiązanej wynikające z art. 72 ustawy o AML - transakcje ponadprogowe. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych. Ogólnobankowe 15.11.2021 09:00 sesja on-line
Zarządzanie ciągłością działania_Testy Planów ciągłości działania i Planów Awaryjnych Ryzyka 15.11.2021 09:00 sesja on-line
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w zarządzaniu kryzysowym jako element zarządzania ciągłością działania Banku Ryzyka 15.11.2021 12:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Najczęstsze błędy popełniane przez banki w procesie kredytowym cz. I i II Kredyty 16.11.2021 - 17.11.2021 08:30 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×