Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Kategoria
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
Przegląd procedur bezpieczeństwa ICT z uwzględnieniem ryzyka transformacji cybernetycznej -Nowość Ryzyka 10.05.2024 09:00 e-szkolenie
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej -Ogólne zasady. Zarządzanie 10.05.2024 10:00 e-szkolenie
Rachunki uśpione w praktyce bankowej Prawo 13.05.2024 09:00 e-szkolenie
Szkolenie dla członków rad nadzorczych – ryzyko kredytowe Ryzyka 13.05.2024 09:00 e-szkolenie
Ryzyko operacyjne w praktyce banku spółdzielczego Ryzyka 13.05.2024 09:00 e-szkolenie
Nowelizacja KPC w marcu 2024, obejmująca doręczenia za pośrednictwem portalu informacyjnego oraz organizację posiedzeń zdalnych NOWOŚĆ Prawo 13.05.2024 09:00 e-szkolenie
IPS - Szkolenia dla RN: Sprawowanie efektywnego nadzoru nad ryzykiem wynikającym z działalności banku Obszar strategii, organizacji i zarządzania 13.05.2024 10:00 e-szkolenie
Istotne obowiązki pracowników Banku w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, z wyeliminowaniem ryzyka związanego z zajęciem rachunku bankowego z uwzględnieniem nowych obowiązków Banku Spółdzielczego wynikających z ustawy o Systemie Informacji Finansowej Prawo 14.05.2024 08:30 e-szkolenie
TRANSAKCJA OKAZJONALNA - do 1000 euro i powyżej 1000 euro – podstawy prawne, ustawowe obowiązki, problemy z ich realizacją wynikające z Ustawy o ppp i ft oraz Rozporządzenia 2015/847 Ogólnobankowe 14.05.2024 09:00 sesja on-line
Zarządzanie ryzykiem ESG w świetle Wytycznych EBA (projekt) - NOWOŚĆ Ryzyka 14.05.2024 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×