Regulamin określający procedury... COVID-19

Regulamin określający procedury... COVID-19

  • Rok wydania: 2020
  • Stron: 14
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 26,00 zł netto PLN
Opis:

Regulamin określający procedury, które są obowiązujące dla organów statutowych Banku Spółdzielczego w zakresie udziału w posiedzeniach i obradach organów statutowych Banku w okresie trwania epidemii COVID-19

Spis treści:
Rozdział I. Postanowienia ogólne | 3
Rozdział II. Przejściowe zmiany w zakresie trybu zwoływania i przebiegu posiedzeń Zarządu Rady Nadzorczej w okresie stanu epidemii | 5
Rozdział III. Przejściowe zmiany w zakresie trybu zwoływania i przebiegu Zebrań Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich w okresie stanu epidemii | 7
Rozdział IV. Zakończenie | 8
Załącznik Nr 1 do Regulaminu, Projekt | 9
Załącznik Nr 2 do Regulaminu, Wzór, Oświadczenie | 11
Załącznik Nr 3 do Regulaminu, Uchwała, która będzie przyjęta w trybie głosowania jawnego | 12
Załącznik Nr 4 do Regulaminu, Uchwała, która ma być przyjęta w trybie przewidzianym dla głosowania tajnego | 13

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×