Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Obszar strategii, organizacji i zarządzania
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
Akademia compliance cz. 3 Obszar strategii, organizacji i zarządzania 03.06.2024 09:00 e-szkolenie
Obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie Nadzoru Nad Systemem Kontroli Wewnętrznej - uwzględniające Rekomendację H oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w Bankach. NOWOŚĆ Obszar strategii, organizacji i zarządzania 05.06.2024 08:30 e-szkolenie
Instrumenty finansowe - szkolenie dla Banków Spółdzielczych SGB Obszar strategii, organizacji i zarządzania 10.06.2024 10:00 e-szkolenie
Rozporządzenie CRR3 – wybrane zmiany przepisów Obszar strategii, organizacji i zarządzania 12.06.2024 09:00 e-szkolenie
Przegląd Polityki bancassurance Obszar strategii, organizacji i zarządzania 17.06.2024 09:00 e-szkolenie
Obowiązki Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w kontekście zmian klimatycznych i ryzyka ESG Obszar strategii, organizacji i zarządzania 21.06.2024 09:00 e-szkolenie
#ESG – zrównoważone finansowanie oraz zielona gospodarka - jak postrzegać zakres ESG z perspektywy Banku Spółdzielczego? Obszar strategii, organizacji i zarządzania 26.06.2024 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×