Projekt Regulaminu określającego Zasady restrukturyzacji zadłużenia...

Projekt Regulaminu określającego Zasady restrukturyzacji zadłużenia...

  • Rok wydania: 2022
  • Stron: 23
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 32,00 zł netto PLN
Opis:

Projekt Regulaminu określającego Zasady restrukturyzacji zadłużenia kredytowego w banku spółdzielczym.
Uaktualniony wg stanu na dzień 1.03.2021 r. z uwzględnieniem Wytycznych EBA z dnia 31.10.2018 r. obowiązujących od 1.07.2019 r.


Spis treści
Rozdział I | Zasady ogólne s. 3
Rozdział II | Podstawowe zasady zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi s. 5
Rozdział III | Działania Banku podejmowane w okresie I fazy zarządzania (w przypadku zwłoki w obsłudze umowy kredytowej nie przekraczającej 90 dni) s. 7
Rozdział IV | Podstawowe zasady zarządzani ekspozycjami restrukturyzowanymi (FBE) s. 8
Rozdział V | Szczegółowe formy restrukturyzacji zadłużenia w okresie obowiązywania umowy kredytowej s. 12
Rozdział VI | Formy restrukturyzacji zadłużenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy kredytowej s. 14
Rozdział VII | Zasady postępowania Banku w trzecim etapie związanym z likwidacją ekspozycji nieobsługiwanych s. 16
Rozdział VIII | Obowiązki Banku w zakresie monitorowania i kontroli zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi s. 19
Rozdział IX | Zakończenie s. 22

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Składanie zamówień
Banki/instytucje:
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: wydawnictwo@bodie.pl.
Fakturę elektroniczną przesyłamy z innego adresu.

Osoby fizyczne: Na wskazany w formularzu mail przesyłamy pro formę z 2-dniowym terminem płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia zapłaty lub zaksięgowaniu kwoty.

Zamówienia realizujemy po przesłaniu akceptacji efaktury. Plik do pobrania https://bodie.pl/do-pobrania
W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jest kwota 15 zł netto.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×