Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych zagadnień. Proponujemy szeroki wachlarz programów, przygotowanych z myślą o naszych klientach i ich aktualnych potrzebach. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń w naszych Oddziałach oraz punktach szkoleniowych.

Wykaz szkoleń otwartych

Temat
Kategoria
rosnąco
Miejsce
Procesy obsługi klienta w zakresie kart i usług bankowości elektronicznej – na bazie nowych regulacji w ramach umowy ramowej. Zmiany w ofercie produktowej. Zmiany w regulacjach związane ze zmianą ustawy o usługach płatniczych Produkty 15.02.2019 Tczew
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym Obszar strategii, organizacji i zarządzania 18.02.2019 - 19.02.2019 Poznań
Akademia Monitoringu Kredytowego - Monitoring ekspozycji kredytowych – jak zapewnić wysoką jakość procesu? Zjazd 3 Kredyty 18.02.2019 Poznań
Matryca funkcji kontroli zgodnie z wymaganiami Rekomendacji H – praktyczne podejście Audyt, kontrola wewnętrzna 18.02.2019 Warszawa
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny Kredyty 18.02.2019 Bydgoszcz
Analiza finansowo - ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych - warsztaty komputerowe Kredyty 18.02.2019 - 19.02.2019 Tczew
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODO Ogólnobankowe 18.02.2019 Tczew
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania Audyt, kontrola wewnętrzna 19.02.2019 - 20.02.2019 Poznań
Restrukturyzacja kredytów w banku spółdzielczym jako najefektywniejszy sposób poprawy jakości portfela kredytowego. Praktyczne aspekty restrukturyzacji bankowych ekspozycji kredytowych Kredyty 19.02.2019 - 20.02.2019 Poznań
Wymagania dotyczące rozpatrywania reklamacji oraz obsługi skarg przez banki Produkty 19.02.2019 Warszawa
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×