Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte, tzw. „szyte na miarę”, są doskonałym rozwiązaniem dla banków (firm) chcących przeszkolić większą grupę pracowników w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Ta forma szkoleń daje możliwość dopasowania zarówno zakresu merytorycznego, jak i rodzaju metod szkoleniowych do indywidualnych potrzeb klientów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w celu omówienia i dostosowania szkoleń do Państwa indywidualnych potrzeb. Wskazane programy mogą być dowolnie modyfikowane poprzez dodanie nowych elementów, usuwanie istniejących, czy też łączenie modułów z kilku programów.

Wykaz szkoleń zamkniętych

Nazwa
Partner
Miejsce
Analiza i wizualizacja danych – zaawansowana praca z arkuszem kalkulacyjnym - Microsoft Office Excel
siedziba banku lub inne
Bankier doradcą – rozmowa o produktach depozytowych i kredytowych
siedziba banku lub inne
Cykl modułowych szkoleń dla członków Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych
siedziba banku lub inne
Funkcje Rady Nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym
siedziba banku lub inne
Istotne elementy ograniczające ryzyko w procesie kredytowym na bazie Podręcznika kredytowgo
siedziba banku lub inne
Jak ocenić ryzyko kredytowe klientów prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość? (w oparciu o Podręcznik kredytowy)
siedziba banku lub inne
Kontrola funkcjonalna w banku, jako narzędzie wspomagające proces zarządzania
siedziba banku lub inne
Kurs kasjera walutowego
siedziba banku lub inne
Kurs kasjera złotowego z uwzględnieniem zabezpieczeń nowych banknotów, które będą wprowadzone do obiegu od 01.04.2014 r.
siedziba banku lub inne
Mistrz sprzedaży – program rozwoju kompetencji pracowników obsługi klienta
siedziba banku lub inne
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×