Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych zagadnień. Proponujemy szeroki wachlarz programów, przygotowanych z myślą o naszych klientach i ich aktualnych potrzebach. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń w naszych Oddziałach oraz punktach szkoleniowych.

Wykaz szkoleń otwartych

Temat
Kategoria
rosnąco
Miejsce
Zasady wyceny nieruchomości i analizy rynku – podstawy teoretyczne i analiza podstawowej dokumentacji dotyczącej nieruchomości Kredyty 15.11.2019 Poznań
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – metody i techniki działania „praczy” oraz obowiązki Banku zapisane w ustawie i jej nowelizacji w 2019r. Ogólnobankowe 15.11.2019 Lututów
Sprawozdawczość obligatoryjna COREP i Large Exposeures Rachunkowość 18.11.2019 Poznań
Zarządzanie ryzykiem kredytowym (wycena i monitoring zabezpieczeń) Kredyty 18.11.2019 - 19.11.2019 Poznań
Mieszkaniowy rachunek powierniczy według regulacji zrzeszeniowej SGB Produkty 18.11.2019 Poznań
Akademia Monitoringu Kredytowego - Monitoring ekspozycji kredytowych – jak zapewnić wysoką jakość procesu? Zjazd 3 Kredyty 18.11.2019 Lututów
Pit w 2019 roku Rachunkowość 19.11.2019 Tczew
Badanie podmiotów powiązanych z kredytobiorcą i ich wpływu na sytuację ekonomiczno – finansową kredytobiorcy oraz ryzyko jego kredytowania Kredyty 19.11.2019 Poznań
Sprawozdawczość obligatoryjna banków: Nowy FINREP jednostkowy Rachunkowość 19.11.2019 Warszawa
Sprawny proces kredytowy od wniosku do decyzji kredytowej- wytyczne z elementami analizy kredytowej Kredyty 20.11.2019 Poznań
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×