BODiE podejmie współpracę

25.03.2019

z autorami specjalizującymi się w tematyce bankowości spółdzielczej, obejmującej następujące zagadnienia:

  • podstawy prawne działania banku,
  • podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony instytucjonalnej banków,
  • zagadnienia i funkcje nadzoru bankowego i BFG,
  • aspekty prawne funkcjonowania rady nadzorczej,
  • rada nadzorcza jako organ nadzoru właścicielskiego,
  • wymogi wobec organów zarządzających bankiem,
  • rola rady nadzorczej w procesie planowania, oceny i analizy wyników działania banku,
  • rola rady nadzorczej w ocenie rentowności produktów i usług bankowych,
  • zarządzanie ryzykiem w działalności banku,
  • rola rady nadzorczej w systemie kontroli wewnętrznej i audytu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z działem wydawnictwa:

E.: wydawnictwo@bodie.pl | M.: +48 505 459 471.

powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×