Rada Nadzorcza

Katarzyna Zimniak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Jaszczak
Członek Rady Nadzorczej
Jolanta Łukaszewicz
Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Trybuszkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Rada Programowa

Anna Jaszczak
Przewodnicząca Rady Programowej
Ewa Kamińska
Członek Rady Programowej
Maciej Kłosowski
Członek Rady Programowej
Wojciech Pietrzykowski
Członek Rady Programowej
Mariola Walendowska
Członek Rady Programowej

Zarząd

Magdalena Operacz
Prezes Zarządu