Online

Obsługa systemu def3000/GL/CB nGUI w zakresie: moduł Księgi Głównej i gospodarki własnej.

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Zrzeszeniowe
Data rozpoczęcia: 25.09.2024 09:15
Data zakończenia: 25.09.2024 13:30
Cena: 0.00 netto zł/os.

Wymagania

Warsztaty do 30 osób. max 2 os. na bank.

Korzyści

W trackie szkolenia uczestnik będzie mógł dowiedzieć się jak:
– jak zbudowany jest system def3000/GL/CB
– obsługiwać system od strony KG,
– wykonywać księgowania na umowach gospodarki własnej,

Program

Wprowadzenie do obsługi systemu GL/CB
✓ Omówienie systemu def-3000 GL/CB
✓ Plan kont:
• Budowa i opis konta, przeglądanie
• Stany, przeglądanie
• Dekrety, przeglądanie na wskazanym stanie analitycznym
Stany analityczne
✓ Założenie stanu analitycznego
✓ Stany analityczne kont dla podległych jednostek-wyszukiwanie
✓ Stany analityczne zakładane z pozycji dokumenty
Dokumenty
✓ Noty: WN, MA, dwustronna, z księgowaniem w CB-przykładowe księgowania
✓ Dokumenty-przeglądanie dokumentów KG z dnia, akceptacja
✓ Anulacja-przykład anulowania dokumentu
✓ Korekta bilansu-księgowanie z korektą miesiąca i roku
✓ Przeksięgowania automatyczne
Pozycja wymiany konto 59%
✓ konta dot. pozycji i równowartości pozycji wymiany
✓ księgowania na kontach w zamknięciu dnia

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.

Aktualizacja.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia