Online

Obsługa systemu def3000/CB nGUI w zakresie kredytów dla osób fizycznych

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Zrzeszeniowe
Data rozpoczęcia: 23.09.2024 09:15
Data zakończenia: 23.09.2024 14:15
Cena: 0.00 netto zł/os.

Adresaci

Operatorzy systemu def3000/CB nGUI

Korzyści

W trackie szkolenia uczestnik będzie mógł dowiedzieć się jak:
– założyć umowę kredytową:
– kredytu gotówkowego
– kredytu hipotecznego
– karty kredytowej
– oraz kredytu w ROR

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem platformy do zdalnego kształcenia.

Program

Wprowadzenie do obsługi systemu:
✓ Logowanie do systemu
✓ Budowa menu systemowego
✓ Ikony oraz symbole występujące w systemie
Kredyt gotówkowy:
✓ Symulacja spłat
✓ Założenie umowy
✓ Generowanie harmonogramów spłat
✓ Zabezpieczenia – weksel in blanco i poręczenie wekslowe
✓ Pobieranie prowizji/opłaty
✓ Podpisanie umowy
✓ Wypłata kredytu
✓ Spłata raty, nadpłata, wcześniejsza spłata
✓ Omówienie panelu bocznego „działania”
✓ Przekwalifikowanie
✓ Lista zaległości
Kredyt mieszkaniowy:
✓ Założenie umowy
✓ Generowanie harmonogramów spłat typu annuitet
✓ Zabezpieczenia – hipoteka i przelew wierzytelności
✓ Wypłata kredytu (transze kredytowe)
✓ Wcześniejsza spłata kredytu – zmniejszenie wysokości raty, skrócenie okresu kredytowania
✓ Wakacje kredytowe
Karta kredytowa:
✓ Założenie umowy
✓ Cykl rozliczeniowy karty
✓ Wariant spłaty zadłużenia
✓ Konfiguracja parametrów produktu
✓ Zamknięcie karty
Kredyt w rachunku ROR:
✓ Założenie umowy
✓ Generowanie harmonogramów spłat
✓ Zabezpieczenia – weksel in blanco oraz pełnomocnictwo do pobierania środków
✓ Pakiet prowizji i opłat na umowie – opłaty i prowizje cykliczne
✓ Odłączenie umowy od ROR

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.

Aktualizacja.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia