Online

Obsługa systemu def3000/CB nGUI w zakresie kartotek, umów rachunku bieżącego, depozytów.

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Zrzeszeniowe
Data rozpoczęcia: 16.09.2024 09:15
Data zakończenia: 16.09.2024 13:45
Cena: 0.00 netto zł/os.

Adresaci

Operatorzy systemu def3000/CB nGUI

Korzyści

W trackie szkolenia uczestnik będzie mógł dowiedzieć się jak:
– założyć kartotekę:
– klienta indywidualnego,
– klienta instytucjonalnego
– założyć umowę rachunku bieżącego,
– założyć depozyt,

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem platformy do zdalnego kształcenia.

Program

Wprowadzenie do obsługi systemu:
✓ Logowanie do systemu
✓ Budowa menu systemowego
✓ Ikony oraz symbole występujące w systemie
Kartoteka klienta:
✓ Przegląd kartoteki klienta- aktywne, nieaktywne
✓ Założenie kartoteki klienta – klient indywidualny, klient instytucjonalny
✓ Założenie kartoteki klienta – osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona – relacje
✓ Edycja kartoteki klienta
✓ Nadanie modulo
✓ Relacje klienta
✓ Komentarze
✓ Dane dodatkowe
Depozyty:
✓ Założenie rachunku bieżącego – Klient indywidualny i instytucjonalny
✓ Założenie rachunku bieżącego – Osoba małoletnia
✓ Umowy aktywne i nieaktywne
✓ Relacje na umowie
✓ Parametry produktu na umowie
✓ Pakiety prowizji
✓ Zlecenia stałe/polecenie zapłaty
✓ Blokady
✓ Operacje
✓ Dokumenty – przegląd
✓ Salda umowy – przegląd
✓ Operacje i obroty – przegląd
✓ Zmiana rachunku do pobierania opłat i do przelewu odsetek
✓ Likwidacja rachunku
Depozyty:
✓ Założenie umowy – lokata standardowa
✓ Parametry produktu na umowie
✓ Zasilenie depozytu
✓ Relacje na umowie
✓ Założenie i rozliczenie blokady
✓ Dokumenty/salda umowy/operacje i obroty
✓ Wypłata odsetek
✓ Anulowanie depozytu
✓ Likwidacja depozytu

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.

Aktualizacja.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia