Online

Legislacyjna mapa dla banków

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Zrzeszeniowe
Data rozpoczęcia: 19.06.2024 09:00
Data zakończenia: 19.06.2024 12:00
Cena: 159.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie dla wszystkich pracowników banków spółdzielczych w tym w szczególności dla tych , którzy chcą pozyskać informacje na temat najistotniejszych zmian w prawie.

Program

1. DORA – wyzwanie regulacyjne dla banków
Co to jest rozporządzenie DORA i co już zostało uregulowane,
Uzasadnienie do wprowadzenia DORA,
Zakres podmiotowy i przedmiotowy DORA,
Definicje DORA: usługa ICT, incydent ICT, ryzyko ICT,
DORA i zasada proporcjonalności,
DORA – a relacje umowne,
Sankcje za niedostosowanie DORA

2. CCD II – nowa dyrektywa unijna w sprawie umów o kredyt konsumencki
ramy czasowe wdrożenia i zastosowania dyrektywy,
cele nowych regulacji,
omówienie wybranych zmian względem dotychczasowych przepisów, m.in. rozszerzenie pojęcia kredytu konsumenckiego, zaostrzenie zasad dot. oceny zdolności kredytowej, nowe obowiązki informacyjne, zaostrzenie zasad dotyczących reklamy.

3. PSD3 i PSR
Wprowadzenie do PSD3 i PSR
Kluczowe zmiany wprowadzane przez PSD3
Ulepszona ochrona użytkownika i zaufanie
Rozwój otwartej bankowości i dostęp do danych
Ułatwienie dostępu dla niebankowych PSP
Przegląd PSR
Bezpośrednie stosowanie PSR w państwach członkowskich
Prawa i obowiązki w zakresie świadczenia i korzystania z usług płatniczych
Wyzwania związane z implementacją PSD3 i PSR
Przygotowanie do zmian – co instytucje finansowe powinny robić?

4. Data Act -Rozporządzenie 2023/2854 w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2020/1828 (akt w sprawie danych)
Geneza regulacji, ramy czasowe wejścia w życie,
Europejska Strategia Danych,
Nowe obowiązki dostawców usług przetwarzania danych,
Prawa banku w relacji z dostawcą usług.
Opłaty związane z zmianą dostawcy usług.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.

Aktualizacja.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia