Wprowadzenie

W biznesie bankowym niezwykle istotny jest obszar zarzadzania ryzykiem. Program da Państwu możliwość rozwoju kompetencji dotyczących nadzoru i zarządzania ryzykiem, w tym niezbędnych do oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów oraz kandydatów i osób będących kadrą rezerwową. Pracownicy zajmujący się zarządzaniem ryzykiem będę mieli możliwość uporządkowania lub pogłębienia wiedzy o zarządzaniu ryzykiem.

Program realizowany jest w okresie od 23.04.2024 do grudnia 2024. Obejmuje 12 e-szkoleń realizowanych zdalnie z wykorzystaniem platformy do kształcenia na odległość.