Dla kogo:

Członkowie Zarządów Banków.

CEL:

Akademia Przywództwa dedykowana Członkom Zarządu ma na celu rozwój kompetencji przywódczych na najwyższym szczeblu organizacji. Program koncentruje się na strategicznych umiejętnościach zarządzania, efektywnej komunikacji oraz etyce.

  • Wspieranie rozwoju osobistego poprzez identyfikację mocnych stron

  • Doskonalenie umiejętności tworzenia i komunikowania strategii, które napędzają długoterminowy rozwój Banku

  • Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz budowania kultury organizacyjnej opartych na wartościach

  • Rozwój umiejętności profesjonalnej autoprezentacji i budowania odpowiedniego wizerunku w sytuacjach wystąpień publicznych

  • Dzielenie się najlepszymi praktykami z branży, które ilustrują skuteczne podejścia do zarządzania.

Harmonogram:

TERMINY:

Warsztat otwierający on-line 90 min. 04.09.2024
Warsztat I stacjonarny 9-10.09.2024
Warsztat II on-line 20.09.2024
Warsztat III stacjonarny 01-02.10.2024
Warsztat IV on-line 08.10.2024
Warsztat V stacjonarny 17-18.10.2024

Tematy warsztatów:

Warsztat otwierający

Warsztat 1: Przywództwo mocnych stron;  Strategia i nawigacja

Warsztat 2: Przepisy prawa pracy i regulacje bankowe

Warsztat 3: Wzmacnianie biznesu poprzez rozwój kompetencji

Warsztat 4: Regulacje (sukcesja, zarządzanie regulacjami)

Warsztat 5: Wystąpienia publiczne

Więcej szczegółów wkrótce

Jesteś zainteresowany akademią?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania.