Dla kogo:

Akademia Menedżera jest skierowana do szerokiej grupy profesjonalistów, którzy pełnią lub przygotowują się do pełnienia ról menedżerskich w banku:

 • Dyrektorzy i Kierownicy Działów: Menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie działami lub zespołami, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania i przywództwa.
 • Awansowani Pracownicy: Pracownicy, którzy niedawno awansowali na stanowiska menedżerskie i potrzebują wsparcia w nowej roli.
 • Przyszli Menedżerowie: Osoby, które są na ścieżce rozwoju zawodowego prowadzącej do objęcia stanowisk kierowniczych.

Cel:

Celem programu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do roli menedżerskiej, poprzez dostarczenie im umiejętności i wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania zespołem i realizacji celów:

 • Rozwój kompetencji zarządczych, motywowania i rozwoju pracowników
 • Rozwijanie samoświadomości, pozwalającej na zwiększenie efektywności indywidulanej i zespołowej
 • Rozwój umiejętności zarządzania konfliktami poprzez docenianie różnorodnych perspektyw i punktów widzenia
 • Wprowadzenie w kluczowe zagadnienia dot. zrównoważonego rozwoju
 • Początek formularza
 • Dół formularza
 • Promowanie zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym
 • Dzielenie się najlepszymi praktykami

Harmonogram:

TERMINY:

Warsztat otwierający on-line 90 min. 10.09.2024
Warsztat I stacjonarny 18-19.09.2024
Warsztat II on-line 26.09.2024
Warsztat III  on-line 09.10.2024
Warsztat IV  stacjonarny 23-24.10.2024

 

Warsztat otwierający

Warsztat 1 – Komunikacja; ABC Zarządzania zespołem

Warsztat 2 – Przepisy prawa

Warsztat 3 – ESG – co nowego wnosi w zarządzanie Bankiem?

Warsztat 4 – Mój zespół i ja;
Wzmacnianie biznesu poprzez rozwój kompetencji

Więcej szczegółów wkrótce

Jesteś zainteresowany akademią?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania.