Videoszkolenia
DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKóW

Zagrożenia cyberprzestępczością

Zapisz się
Cena: Grupa do 12 os.: 600 zł. netto (Powyżej 12 os. cena za 1 uczestnika 50 zł netto)

Adresaci

Wszyscy pracownicy Banków Spółdzielczych.

Cel

Celem udziału w szkoleniu jest zwiększenie świadomości, umiejętności i praktycznej wiedzy potrzebnej do ochrony zarówno jednostki, jak i organizacji przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością.

Korzyści

 • Zwiększenie świadomości: Szkolenie z cyberbezpieczeństwa pozwala uczestnikom zrozumieć zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz potencjalne konsekwencje niebezpiecznego zachowania online.
 • Ochrona danych osobowych: Dobre szkolenie uczy, jak chronić prywatność i dane osobowe zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Pozwala to uniknąć wycieków danych, kradzieży tożsamości i innych poważnych incydentów.
 • Minimalizacja ryzyka dla firm: Organizacje, które wyszkolą swoich pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, mogą minimalizować ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, co pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i reputację.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Organizacje, które dbają o bezpieczeństwo i regularnie szkolą swoich pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, budują większe zaufanie klientów.

Metodyka

Video-szkolenie to forma szkolenia, w której materiał edukacyjny jest dostarczany w postaci nagranego wykładu. Wideo można oglądać w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala uczestnikom dostosować kształcenie do swojego harmonogramu. Videoszkolenia mogą być łatwo skalowane, co oznacza, że mogą być dostępne dla dużej liczby uczestników jednocześnie, bez konieczności organizacji wielu sesji szkoleniowych.

Czas trwania: 1h 40min.

Program

 1. Kradzież środków finansowych
 2. Kradzież tożsamości
 3. Wyłudzenie kredytu
 4. Wykorzystanie konta jako „słupa”
 5. Uruchomienie „usług sprzedażowych” w Internecie
 6. Wyciek TWOICH poufnych informacji
 7. Phishing – definicja, przykłady
 8. Podszywanie się pod portale internetowe
 9. VISHING – definicja, scenariusze
 10. Przejęcie kontroli nad smartfonem
 11. Ransomware
 12. Exploit (XSS, Man In The Middle)
 13. Zabezpieczenia – mechanizmy
 14. Zasady postępowania

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sesje@bodie.pl lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna Banku.

Dostęp do video szkolenia zostanie przesłany w wyznaczonym terminie do:
– wskazanej w formularzu osoby kontaktowej
bądź
– bezpośrednio na adresy e-mail pracowników skierowanych na szkolenie

Materiały szkoleniowe wraz z dostępem wysyłane są dzień przed planowaną datą szkolenia.

Okres dostępu do video-szkolenia: 14 dni od dnia nadania dostępu.