Videoszkolenia
DLA RAD NADZORCZYCH

Zadania Rady Nadzorczej w procesie planowania oceny i analizy wyników działania banku

Zapisz się
Cena: 600 zł netto (+50 zł netto za zaświadczenie/os.)

Cel

Szkolenie ma na celu umożliwienie członkom Rady Nadzorczej skutecznego monitorowania działalności banku, identyfikowania kluczowych zagrożeń i szans oraz podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia stabilności i sukcesu instytucji finansowej.

Korzyści

 • Zwiększenie świadomości członków Rady Nadzorczej na temat ich roli w procesie planowania, oceny i analizy wyników działania banku.
 • Poprawa zdolności Rady Nadzorczej do skutecznego monitorowania wykonywanych przez bank działań i osiąganych wyników.
 • Wzmocnienie nadzoru nad bankiem poprzez lepsze zrozumienie kluczowych zagrożeń i szans oraz ich wpływu na działalność banku.

Metodyka

Video-szkolenie to forma szkolenia, w której materiał edukacyjny jest dostarczany w postaci nagranego wykładu. Wideo można oglądać w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala uczestnikom dostosować kształcenie do swojego harmonogramu. Videoszkolenia mogą być łatwo skalowane, co oznacza, że mogą być dostępne dla dużej liczby uczestników jednocześnie, bez konieczności organizacji wielu sesji szkoleniowych.

Czas trwania: 40 min.

Program

 1. Elementy oceny banku przez Radę Nadzorczą
 2. Planowanie finansowePlany finansoweEtapy procesu planowaniaRola Rady Nadzorczej w procesie planowaniaOkreślenie ramowych celów finansowychKontrola realizacji planu

  Kontrola realizacji planu => identyfikowanie odchyleń

 3. Ocena ekonomiczno-finansowaRodzaje oceny ekonomiczno-finansowejOcena ilościowa – sprawozdania finansoweAnaliza pozioma (dynamiki, porównawcza)Analiza poziomaAnaliza pionowa (struktury, procentowa)

  Wskaźniki finansowe

  Ocena ilościowa – podsumowanie

  Ocena jakościowa

  Ocena i analiza wyników działania banku

  Ocena zadań sprzedażowych

 4. Podsumowanie

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sesje@bodie.pl lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna Banku.

Dostęp do video szkolenia zostanie przesłany w wyznaczonym terminie do:
– wskazanej w formularzu osoby kontaktowej
bądź
– bezpośrednio na adresy e-mail pracowników skierowanych na szkolenie

Materiały szkoleniowe wraz z dostępem wysyłane są dzień przed planowaną datą szkolenia.

Okres dostępu do video-szkolenia: 14 dni od dnia nadania dostępu.