Videoszkolenia
DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKóW

Szkolenie antynapadowe

Zapisz się
Cena: Grupa do 12 os.: 600 zł. netto (Powyżej 12 os. cena za 1 uczestnika 50 zł netto)

Adresaci

Wszyscy pracownicy Banków Spółdzielczych.

Cel

Zapewnienie pracownikom banków wiedzy i umiejętności niezbędnych do identyfikowania, zapobiegania i reagowania na sytuacje napadowe w miejscu pracy.

Metodyka

Video-szkolenie to forma szkolenia, w której materiał edukacyjny jest dostarczany w postaci nagranego wykładu. Wideo można oglądać w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala uczestnikom dostosować kształcenie do swojego harmonogramu. Videoszkolenia mogą być łatwo skalowane, co oznacza, że mogą być dostępne dla dużej liczby uczestników jednocześnie, bez konieczności organizacji wielu sesji szkoleniowych.

Czas trwania: 40 min.

Program

  1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa w miejscu pracy
  2. Identyfikacja zagrożeń i prewencja
  3. Procedury działania w przypadku napadu
  4. Komunikacja w trakcie napadu
  5. Wsparcie po napadzie

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sesje@bodie.pl lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna Banku.

Dostęp do video szkolenia zostanie przesłany w wyznaczonym terminie do:
– wskazanej w formularzu osoby kontaktowej
bądź
– bezpośrednio na adresy e-mail pracowników skierowanych na szkolenie

Materiały szkoleniowe wraz z dostępem wysyłane są dzień przed planowaną datą szkolenia.

Okres dostępu do video-szkolenia: 14 dni od dnia nadania dostępu.