Videoszkolenia
DLA RAD NADZORCZYCH

Rola i zadania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w procesie nadzoru nad ryzykiem

Zapisz się
Cena: 600 zł netto (+50 zł netto za zaświadczenie/os.)

Cel

Celem udziału w szkoleniu jest poznanie kluczowych zadań Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w procesie identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem. Budowanie świadomości dotyczącej kluczowych aspektów prawnych, regulacyjnych i etycznych związanych z nadzorem nad ryzykiem.

Korzyści

 • Zwiększenie efektywności i skuteczności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w zarządzaniu ryzykiem.
 • Poprawa zdolności identyfikacji i oceny ryzyka w organizacji.
 • Wzrost zaufania interesariuszy do procesów zarządzania ryzykiem w firmie.
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów lub kryzysów poprzez lepsze zrozumienie i kontrolę nad ryzykiem.

Metodyka

Video-szkolenie to forma szkolenia, w której materiał edukacyjny jest dostarczany w postaci nagranego wykładu. Wideo można oglądać w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala uczestnikom dostosować kształcenie do swojego harmonogramu. Videoszkolenia mogą być łatwo skalowane, co oznacza, że mogą być dostępne dla dużej liczby uczestników jednocześnie, bez konieczności organizacji wielu sesji szkoleniowych.

Czas trwania: 45 min.

 

Program

 1. Proces nadzoru nad ryzykiem w banku – podstawa prawnaCel systemu zarządzania ryzykiemNadzór i organizacja systemu zarządzania ryzykiemZadania Komitetu Audytu

  Zadania Rady Nadzorczej (w ramach nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem)

 2. Elementy systemu zarządzania ryzykiem w bankuStruktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiemStruktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem – poziomy / linie obronyPrzepisy wewnętrzne

  Strategia zarządzania ryzykiem

  Polityki zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka

  Struktura strat z tytułu ryzyka w bankach

  Raporty o ryzyku

 3. Testy warunków skrajnych (stress testy)Testy warunków skrajnych (stress testy, TWS) – podstawowe elementyAnaliza wrażliwości (TWS)Analiza scenariuszowa (TWS)

  Odwrócony test (TWS)

 4. Limity wewnętrzneCel limitów:Wysokość limitów:Zdefiniowanie sposobu postępowania w przypadku przekroczenia limitów

  Analizy do określenia wysokości limitów muszą być dokumentowane

 5. Podsumowanie

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sesje@bodie.pl lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna Banku.

Dostęp do video szkolenia zostanie przesłany w wyznaczonym terminie do:
– wskazanej w formularzu osoby kontaktowej
bądź
– bezpośrednio na adresy e-mail pracowników skierowanych na szkolenie

Materiały szkoleniowe wraz z dostępem wysyłane są dzień przed planowaną datą szkolenia.

Okres dostępu do video-szkolenia: 14 dni od dnia nadania dostępu.