Videoszkolenia
DLA RAD NADZORCZYCH

Obowiązki dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w kontekście ESG

Zapisz się
Cena: 600 zł netto (+50 zł netto za zaświadczenie/os.)

Cel

Zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat roli, obowiązków i odpowiedzialności członków Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w kontekście środowiskowego, społecznego i zarządzania korporacyjnego (ESG).

Korzyści

 • Zrozumienie roli ESG w sektorze bankowym: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju oraz sposobów, w jakie ESG wpływa na działalność banków.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem: Szkolenie pomoże uczestnikom w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem związanym z czynnikami ESG, co jest kluczowe dla zapewnienia stabilności i zrównoważonego wzrostu banku.
 • Innowacyjność i konkurencyjność: Banki, które skutecznie integrują ESG w swoją strategię, mogą korzystać z nowych możliwości biznesowych i zyskiwać przewagę konkurencyjną na rynku.

Metodyka

Video-szkolenie to forma szkolenia, w której materiał edukacyjny jest dostarczany w postaci nagranego wykładu. Wideo można oglądać w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala uczestnikom dostosować kształcenie do swojego harmonogramu. Videoszkolenia mogą być łatwo skalowane, co oznacza, że mogą być dostępne dla dużej liczby uczestników jednocześnie, bez konieczności organizacji wielu sesji szkoleniowych.

Czas trwania: 60 min.

Program

 1. CSR a ESG – jako wprowadzenie
  Zmiana klimatu – przykłady nieścisłości i konsekwencji braku wiedzy
  Definicja ESG i porównanie z CSR
  Ryzyko klimatyczne
  Wybrane regulacje ESG
 2. Obowiązki dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w kontekście ESG
  Odwołania do aktów prawnych – w szczególności do ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Prawo spółdzielcze.
  Odwołania do oczekiwań KNF w zakresie zarządzania ryzykiem ESG.
  Odwołania do własnych badań naukowych z obszaru ESG oraz praktycznych
  przykładów z sektora bankowego.

 

 

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sesje@bodie.pl lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna Banku.

Dostęp do video szkolenia zostanie przesłany w wyznaczonym terminie do:
– wskazanej w formularzu osoby kontaktowej
bądź
– bezpośrednio na adresy e-mail pracowników skierowanych na szkolenie

Materiały szkoleniowe wraz z dostępem wysyłane są dzień przed planowaną datą szkolenia.

Okres dostępu do video-szkolenia: 14 dni od dnia nadania dostępu.