Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Zarządzanie odpornością cyfrową: rozporządzenie DORA i jego znaczenie dla banku spółdzielczego

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 27.09.2024 09:00
Data zakończenia: 27.09.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 90 min.

Dla osób zainteresowanych posiadaniem (np. dla celów formalnych) certyfikatu potwierdzającego określone kompetencje możliwe jest zorganizowanie egzaminu podsumowującego w formie testowej.

Program

1. Geneza rozporządzenia DORA:

Krajobraz cyberzagrożeń i odporność cyfrowa sektora usług finansowych
Ewolucja od tradycyjnego bezpieczeństwa informacji do cyberbezpieczeństwa
Elementy nowoczesnego zarządzania cyberbezpieczeństwem – powiązanie DORA z innymi aktami prawnymi
2. Bank spółdzielczy w systemie usług finansowych:
Ryzyko cyber w typowym banku spółdzielczym
Wykorzystanie zasady proporcjonalności
Standardy bezpieczeństwa i współpraca w ramach Zrzeszenia
3. Przegląd kluczowych wymagań rozporządzenia DORA:
Analiza ryzyka
Ciągłość działania
Audyt IT
Zarządzanie dostawcami
4. Zarządzanie dostawcami jako główne wyzwanie dla wdrożenia DORA:
Kluczowi dostawcy usług i operatorzy chmury obliczeniowej
Identyfikacja i ocena dostawców usług IT
Organizacja procesu oceny ryzyka dostawców – praktyka rynkowa i realne możliwości
5. Jak się praktycznie przygotować do wdrożenia DORA:
Wykorzystanie obecnych rozwiązań – rekomendacji D i „komunikatu chmurowego KNF”
Zgodność z metodyką BION (KNF)
Formalny plan dostosowania – rola kierownictwa banku

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia