Online
RYZYKA BANKOWE

Wprowadzenie do ryzyka kredytowego – informacje dla początkujących cz. I i II

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 25.07.2024 08:30
Data zakończenia: 26.07.2024 10:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Adresatami kursu są osoby, które zaczęły pracę w banku spółdzielczym, zwłaszcza w obszarze działalności kredytowej.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Celem jest przygotowanie osoby, która została zatrudniona w banku, do pracy na stanowisku związanym z oceną jaki i monitorowaniem ryzyka kredytowego zarówno portfelowego jak i pojedynczej ekspozycji kredytowej.

Korzyści

Pracownicy banków, poznają najistotniejsze i najważniejsze czynniki powodujące powstanie ryzyka kredytowego, zarówno na poziomie portfela jak i pojedynczej ekspozycji. Unikną, m.in.:
• Błędów związanych z nieprawidłowym poziomem rezerw, wskaźnika kredytów zagrożonych, poziomu orezerwowania,
• Braku identyfikacji sygnałów ostrzegawczych mogących wpłynąć na pogorszenie poziomu ryzyka kredytowego,
• Nieprawidłowej identyfikacji ryzyka portfelowego.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90min.

Program

Ryzyko kredytowe – informacje dla początkujących – część 1
1. Pojęcie ryzyka kredytowego i jego wpływ na pozycję banku,
2. Struktura aktywów mające wpływ na ryzyko kredytowe,
3. Uregulowania prawne:
• Prawo bankowe,
• Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,
4. Zbiór dobrych praktyk Rekomendacje UKNF – najważniejsze zapisy:
• Rekomendacji T,
• Rekomendacji S,
• Rekomendacji J,
• Rekomendacji C.
Ryzyko kredytowe – informacje dla początkujących – część 2
1. Ekspozycja restrukturyzowana, a nieobsługiwana,
2. ESG w ryzyku kredytowym – co to jest oraz jego wpływ na ocenę ryzyka kredytowego,
3. Portfelowe ryzyko kredytowe:
• Struktura portfela kredytowego,
• Limity wewnętrzne portfela kredytowego,
• Właściwe raportowanie-czyli skuteczny system informacji zarządczej,
4. Ryzyko pojedynczej ekspozycji kredytowej:
• Rodzaje ryzyk generowanych przez pojedynczą ekspozycję kredytową,
• Istota procesu przeglądu ekspozycji kredytowych – miernik oceny ryzyka kredytowego.
5. Dokumentacja kredytowa – ocena zdolności i monitoring – co powinniśmy uwzględnić

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia