Online
PRAWO

Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 13.09.2024 09:00
Data zakończenia: 13.09.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników banku zajmujących się udzielaniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na prawidłowe zastosowanie przepisów o tzw. opróżnionych miejscach hipotecznych, w tym m.in.
1) dowie się w jakich sytuacjach powstają tzw. opróżnione miejsca hipoteczne,
2) zapozna się z dokumentami niezbędnymi do przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne,
3) nauczy się, w jaki sposób zapewnić bankowi miejsce hipoteczne z najwyższym pierwszeństwem,
4) pozna najczęściej występujące w praktyce przypadki rozporządzania opróżnionymi miejscami hipotecznymi,
5) uzyska wiedzę niezbędną do unikania najbardziej typowych błędów związanych z przenoszeniem hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne,
6) nauczy się, w jaki sposób zapewnić bankowi miejsce hipoteczne z najwyższym pierwszeństwem w przypadku ksiąg wieczystych z bardzo dużą ilością aktualnych oraz wygasłych wpisów,
7) pozna istotne, ale nieco rzadziej występujące w praktyce przypadki rozporządzania opróżnionymi miejscami hipotecznymi,
8) uzyska wiedzę niezbędną do efektywnego i skutecznego ujawnienia faktu przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne w księdze wieczystej,
9) zapozna się z wybranymi, odbiegającymi od standardowych, praktykami sądów wieczystoksięgowych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

1. Opróżnione miejsce hipoteczne
a) powstanie
b) zakres uprawnień przysługujących właścicielowi nieruchomości

2. Dysponowanie opróżnionym miejsce hipotecznym
a) ustanowienie hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym a przeniesienie hipoteki
b) wymagane dokumenty
c) najbardziej typowe przypadki przenoszenia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne,
d) przypadki niestandardowe
e) praktyka wybranych sądów wieczystoksięgowych

3. Przykłady z praktyki bankowej

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia