Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej w Banku Spółdzielczym – szkolenie doskonalące dla pracowników Banków

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 20.09.2024 12:30
Data zakończenia: 20.09.2024 15:30
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banków Spółdzielczych, którzy uczestniczą w procesach przetwarzania danych, a tym samym w sposób regularny powinni przechodzić szkolenia.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które niezbędne są dla zrozumienia wymagań prawnych dotyczących ochrony informacji podlegających ochronie w Banku, a tym samym zapewnienie wyższego poziom bezpieczeństwa informacji w Banku.
Uczestnicy szkolenia otrzymają informacje w zakresie podstaw bezpieczeństwa informacji w Banku, które związane są z ochroną informacji podlegających ochronie na podstawie wymagań prawnych. Uczestnicy dowiedzą się o podstawach prawnych i zakresie tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wymagań z zakresu ochrony danych osobowych.

Korzyści

Korzyścią szkolenia dla Banku, jest zapewnienie okresowych szkoleń dla pracowników Banku, w celu podnoszenia świadomości i kultury organizacyjnej w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz realne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Banku.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2×1,5h.

Program

1. Informacje podlegające ochronie danych w Banku
a. Tajemnica bankowa – wymagania Prawa Bankowego:
i. Zakres danych objętych tajemnicą
ii. Zasady obowiązania tajemnicy
iii. Czas obowiązywania tajemnicy
b. Ochrona danych osobowych – wymagania RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych:
i. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
ii. Zakres danych będących danymi osobowymi
c. Tajemnica przedsiębiorstwa – wymagania Ustawy i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
i. Zakres danych objętych tajemnicą
ii. Zasady obowiązania tajemnicy
iii. Czas obowiązywania tajemnicy
2. Powiązania między poszczególnymi rodzajami danych w Banku Spółdzielczym – klasyfikacja informacji
3. Ochrono danych osobowych:
a. Zasady przetwarzania danych osobowych w Bank
b. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
c. Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacja
d. Powierzenie przetwarzania danych
4. Zarządzania incydentami naruszeń ochrony danych osobowych:
a. Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych
5. Dokumentacja bezpieczeństwa informacji w Banku
6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych:
a. Zasada zachowania poufności i dostępu do wiedzy koniecznej
b. Zasada czystego biurka, czystego ekranu i czystego kosza
c. Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń przenośnych
d. Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych
7. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia