Online
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Ocena wniosków o kredyty gospodarcze – szkolenie podstawowe

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 29.08.2024 09:00
Data zakończenia: 29.08.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Początkujący pracownicy kredytowi w bankach spółdzielczych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na ocenę zdolności kredytowej w ty
1. Pozna podstawy prawne działalności gospodarczej i zbierze odpowiednią dokumentację podatkową firmy na uproszczonej księgowości.
2. Oceni sprawozdania finansowe (w tym uproszczony bilans, rachunek zysków i strat).
3. Zinterpretuje ryzyko klienta w oparciu o wyliczone wskaźniki.
4. Obsłuży i zinterpretuje uproszczony arkusz AOEF
5.Szkolenie stanowi kompendium wiedzy dla początkujących pracowników
kredytowych w bankach w zakresie udzielania kredytów na działalność
gospodarczą –ogólne zasady procesu kredytowego w banku.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z naciskiem na ćwiczenia praktyczne na przykładowych arkuszach lub sprawozdaniach finansowych oraz dyskusje, wykład i warsztaty, case study. Sesja on-line 3 x 90 min.

Program

1. Zdolność kredytowa – krótkie podstawy prawne
2.Produkty kredytowe – ich dobór do potrzeb klienta, przygotowanie oferty kredytowej
3.Wniosek kredytowy – elementy i załączniki do wniosku oraz dokumentacja kredytowa w zależności od prowadzonej sprawozdawczości
4.Zewnętrzne źródła informacji o Kliencie – BIK, KRD,BIK PRZEDSIEBIORCA wywiadownie gospodarcze, analizy branż – ich wpływ na ocenę ryzyka przedsiębiorcy.
5.Analiza kredytowa
a. budowa i ocena bilansu w kontekście relacji zasobów i źródeł finansowania
b. funkcje rachunku zysków i strat wraz z identyfikacją kluczowych pozycji przychodów i kosztów.
c . ocena źródeł finansowania i zdolności generowania nadwyżek finansowych
d. podstawowe wskaźniki niezbędne do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
6..Elementy standardowej aplikacji kredytowej –omówienie ryzyk (inaczej – jak pisać raport kredytowy?) elementy niezbędne do oceny zdolności kredytowej- zdolność do spłaty wyliczanie i interpretacja.
7. Przykład

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia