Online
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Ocena efektywności inwestycji w procesie kredytowym

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 02.09.2024 09:00
Data zakończenia: 02.09.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla analityków kredytowych oraz osób zaangażowanych w proces udzielania kredytów inwestycyjnych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie prawidłowej oceny efektywności inwestycji w procesie kredytowym.

Korzyści

Poprawa świadomości ryzyka kredytowego w zakresie oceny zdolności kredytowej związanej z udzielaniem kredytów inwestycyjnych.
Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających prawidłową ocenę efektywności inwestycji w procesie kredytowym.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników.

Program

1. Założenia i warunki inwestycji
a. Analiza warunków i źródeł finansowania
b. Prognozowanie przychodów i kosztów
2. Analiza inwestycji ze względu na generowany cash flow
3. Wpływ amortyzacji i nakładów inwestycyjnych na cash flow
4. Wycena kosztu kapitału
5. Ocena inwestycji i pomiar jej efektywności:
a. Narzędzia oceny inwestycji
• Metody bezdyskontowe
• Metody dyskontowe
b. Wskaźniki obsługi zadłużenia
c. Analiza wektora cash flow
d. Wielopłaszczyznowe analizy inwestycji – analizy ryzyka
• Analiza wskaźnikowa
• Analiza wrażliwości
• Analiza scenariuszy
• Analiza progu rentowności
6. Przykłady i ćwiczenia związane z oceną efektywności inwestycji w procesie kredytowym, w tym wyliczaniem NPV, IRR oraz innych istotnych wskaźników w procesie oceny efektywności inwestycji.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia