Online
SPRZEDAż I OBSłUGA KLIENTA

LETNIA AKADEMIA KIEROWNIKÓW SPRZEDAŻY cz. 3 – Zarządzanie zmianą w zespole

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 13.09.2024 09:00
Data zakończenia: 13.09.2024 13:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

kierownicy zespołów, dyrektorzy placówek, członkowie Zarządów banków spółdzielczych

Wymagania

Dostęp do kamery i mikrofonu w trakcie spotkania.

Cel

▪ Uaktywnienie Doradców do aktywnej pracy z Klientami, poszerzania pakietów sprzedażowych –
cross i deep sellingu, nastawienie na proaktywność w sprzedaży. Planowanie aktywności
i monitorowanie ich realizacji.
▪ Zachęcanie Doradców do usprawniania swojej pracy poprzez przekazywanie informacji zwrotnych
i zapraszanie do rozwoju umiejętności.
▪ Sprawne przechodzenie przez zmiany, szukanie w nich szans na usprawnianie kontaktów
z Klientami oraz na pracę w zespole.

Korzyści

▪ Wzmocnienie pewności siebie Doradców i łatwiejsza praca z codziennymi aktywnościami sprzedażowymi.
▪ Rozwijanie umiejętności i zmiana postaw w celu zwiększania własnego wpływu na pracę, relacje i wyniki sprzedażowe.
▪ Zwiększenie otwartości na szalejące zmiany, radzenie sobie z wielością zadań i presją czasu.

Możliwość dofinansowania szkolenia w ramach EFS.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 120 min.

Program

1. Zmiana nawyków dotychczasowego działania – nawyki hamujące i wspierające.
2. Krzywa zmiany w poszukiwaniu szans i nowych możliwości.
3. Rozumienie postaw i potrzeba zmian dla otwartego patrzenia w przyszłość.
4. Planowanie strategii sukcesu i skuteczne działanie indywidualne i zespołowe.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia