Online
SPRZEDAż I OBSłUGA KLIENTA

LETNIA AKADEMIA KIEROWNIKÓW SPRZEDAŻY cz. 2 – Trening udzielania informacji zwrotnej

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 06.09.2024 09:00
Data zakończenia: 06.09.2024 13:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

kierownicy zespołów, dyrektorzy placówek, członkowie Zarządów banków spółdzielczych

Wymagania

Dostęp do kamery i mikrofonu w trakcie spotkania.

Cel

▪ Uaktywnienie Doradców do aktywnej pracy z Klientami, poszerzania pakietów sprzedażowych –
cross i deep sellingu, nastawienie na proaktywność w sprzedaży. Planowanie aktywności
i monitorowanie ich realizacji.
▪ Zachęcanie Doradców do usprawniania swojej pracy poprzez przekazywanie informacji zwrotnych
i zapraszanie do rozwoju umiejętności.
▪ Sprawne przechodzenie przez zmiany, szukanie w nich szans na usprawnianie kontaktów
z Klientami oraz na pracę w zespole.

Korzyści

▪ Wzmocnienie pewności siebie Doradców i łatwiejsza praca z codziennymi aktywnościami sprzedażowymi.
▪ Rozwijanie umiejętności i zmiana postaw w celu zwiększania własnego wpływu na pracę, relacje i wyniki sprzedażowe.
▪ Zwiększenie otwartości na szalejące zmiany, radzenie sobie z wielością zadań i presją czasu.

Możliwość dofinansowania szkolenia w ramach EFS.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 120 min.

Program

1. Informacja zwrotna jako inspiracja do rozwoju.
2. Wzmacniająca informacja zwrotna i konstruktywna krytyka służąca zmianie zachowań z nieskutecznych na skuteczne.
3. Model skutecznej informacji zwrotnej.
4. Otwartość na informacje zwrotne i czerpanie z nich siły do działania.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia