Online
OBSłUGA KASOWO - SKARBCOWA

Kurs kasjera złotowego – szkolenie zakończone egzaminem

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 30.07.2024 09:00
Data zakończenia: 30.07.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy są zatrudnieni przy czynnościach kasowo-skarbcowych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Zapoznanie uczestników szkolenia z systemami protekcji banknotów autentycznych.
Przybliżenie technik fałszerskich ze wskazaniem na ich mocne i słabe strony.
Prezentacja metod prawidłowej analizy zabezpieczeń pozwalających na sprawne, dyskretne i bezbłędne sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.

Program

1. Ogólny opis procesu produkcji banknotów:
• produkcja papieru banknotowego,
• techniki drukowania (druk offsetowy, typograficzny i stalorytniczy) ze wskazaniem na cechy charakterystyczne elementów wydrukowanych,
• zabezpieczenia banknotów (znak wodny, pasek zabezpieczający, mikrodruk, efekt przeźrocza, farba zmienna optycznie, druk kątowy, hologram) stosowane w papierni i drukarni oraz wykorzystanie informacji zawartych w zabezpieczeniach – na przykładach różnych walut.
2. Techniki fałszerskie:
• banknoty fałszywe, sfałszowane i preparowane,
• wykonywanie falsyfikatów z wykorzystaniem drukarki laserowej lub druku offsetowego. Wskazanie cech obu technik w możliwościach naśladowania wyglądu banknotu oryginalnego,
• imitacje zabezpieczeń i metody ich demaskowania.
3. Tematy uzupełniające wiedzę z zakresu szkolenia:
• zasady wymiany banknotów zniszczonych (banknoty preparowane),
• monety autentyczne i fałszywe,
• wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem obrotu gotówkowego.
4. Test egzaminacyjny, pozwalający sprawdzić stopień przyswojonej wiedzy.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia