Online
OBSłUGA KASOWO - SKARBCOWA

Kurs kasjera walutowego – szkolenie zakończone egzaminem

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 28.08.2024 09:00
Data zakończenia: 28.08.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy są zatrudnieni przy czynnościach kasowo-skarbcowych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Zapoznanie uczestników szkolenia z systemami protekcji banknotów autentycznych.
Przybliżenie technik fałszerskich ze wskazaniem na ich mocne i słabe strony.
Prezentacja metod prawidłowej analizy zabezpieczeń pozwalających na sprawne, dyskretne i bezbłędne sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.

Program

I. FUNT BRYTYJSKI – GBP
1. Wprowadzenie do kursu.
2. Informacja dotycząca sposobów identyfikacji obiegowych GBP(dwie emisje będące aktualnie w obiegu).
3. Zabezpieczenia papieru.
4. Zabezpieczenia poligraficzne.
5. Omówienie technik fałszowania banknotów GBP.
6. Porównanie banknotów fałszywych z autentycznymi.
7. Postępowanie z fałszywymi i sfałszowanymi znakami pieniężnymi.

II. EURO – EUR
1. Wybrane przepisy NBP dotyczące EURO.
2. Zabezpieczenia papieru.
3. Zabezpieczenia poligraficzne.
4. Prezentacja wzorów monet i banknotów EURO.
5. Rodzaje fałszerstw oraz sposoby rozpoznawania autentyczności banknotów i monet.

III. DOLAR AMERYKAŃSKI – USD
1. Omówienie historii emisji dolara 1861 r. – 2004 r.
2. Zabezpieczenia stosowane na banknotach USD.
3. Porównanie zabezpieczeń stosowanych w produkcji banknotów USD do zabezpieczeń na banknotach PLN, GBP, CHF.
4. Techniki fałszowania banknotów USD.
A Falsyfikaty emisji 1928-1989
B Falsyfikaty emisji 1990-1995
C Falsyfikaty emisji 1996/2005

IV. FRANK SZWAJCARSKI- CHF – omówienie szczegółowe waluty
1. Zabezpieczenia papieru.
2. Zabezpieczenia poligraficzne.
3. Omówienie technik fałszowania banknotów CHF.

W trakcie szkolenia omawiane są również zagadnienia prawa dewizowego, albumu walut obcych oraz ryzyk związanych z pracą na stanowiskach obsługi walutowej.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia