Online
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Gospodarstwo rolne jako podmiot instytucjonalny – ocena zdolności kredytowej

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 19.09.2024 09:00
Data zakończenia: 19.09.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy uczestniczą w procesie kredytowym w bankach spółdzielczych o poziomie podstawowym.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na ocenę zdolności kredytowej rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, w tym:
1. Objaśni podstawy prawne działalności rolniczej.
2. Zbierze odpowiednią dokumentację do oceny rolnika.
3. Zweryfikuje dane finansowe rolnika w zależności od zaangażowania (w tym bilans, rachunek zysków i strat).
4. Oceni i zinterpretuje wyliczone w arkuszu wskaźniki.
5. Zinterpretuje ryzyko klienta w oparciu o wyniki.

Korzyści

1. ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
2. pozyskanie nowych i utrzymanie istniejących klientów banku.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z naciskiem na ćwiczenia praktyczne na przykładowych arkuszach lub sprawozdaniach finansowych oraz dyskusje, wykład i warsztaty, case study. Sesja on-line 3 x 90 min.

Program

1. Obszary badania zdolności kredytowej w gospodarstwie rolnym
2. Dokumenty jako załączniki do wniosku pozyskiwane od rolnika – szablony banku
3. Zasady weryfikacji danych o sytuacji finansowej rolników
4. Podstawowe elementy analizy finansowej gospodarstwa – krótko przypomnienie i zmiany
a) bilans gospodarstwa, jak go sporządzić i ocenić na podstawie danych z wniosku i załączników do wniosku
b) rachunek wyników – przychody i koszty gospodarstwa
c) przepływy gospodarstwa gospodarstwa rolnego czy są potrzebne i dlaczego
5. Zasady weryfikacji danych o sytuacji finansowej rolników
6. Dochód z gospodarstwa jak go liczyć i oceniać – przykład oceny
7. Najważniejsze wskaźniki do oceny kondycji gospodarstwa -interpretacja wskazanie ryzyk – przykłady
8. Zdolność do spłaty kredytów :
a) inwestycyjnych
b) obrotowych
c) gotówkowych
9. Pytania i dyskusja

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia