Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Bezpieczeństwo transakcji w internecie. Zasady edukowania klientów i zapobiegania wyłudzeniom. NOWOŚĆ

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 12.08.2024 09:00
Data zakończenia: 12.08.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Sesja on-line adresowana jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za proces obsługi klientów w bankach spółdzielczych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Już coraz młodsze, a także coraz starsze osoby są dostępne w Sieci.
Ale czy wszyscy, korzystający z Internetu, znają skuteczne metody zabezpieczenia się przed cyberprzestępcami?
Czy każdy zna socjotechniki, metody manipulacji, które wykorzystują osoby „piorące pieniądze” oraz trolle w Sieci?
Niestety nie!
Wiele komputerów, smartfonów nie posiada żadnych zabezpieczeń przez wirusami, atakami hakerskimi!
Świadomość Polaków, w tym zakresie jest stosunkowo niewielka!
Czas to zmienić i wprowadzić systematyczne, dobre działania, aby zabezpieczyć się przed wyłudzeniami danych osobowych, czy środków na kontach!

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

1. Cyberprzestępstwa – kiedy klient może stać się ofiarą tego typu przestępstw?
2. Typowe rodzaje oszustw.
3. Metody zapobiegania cyberprzestępstwom.
4. Pranie pieniędzy – kiedy klient może stać się ofiarą tego typu przestępstw?
5. Jak chronić klientów, szczególnie seniorów, przed cyberprzestępstwami oraz praniem pieniędzy?

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia