Online
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych – interpretacja wskaźników na przykładach cz. I i II

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 23.09.2024 09:00
Data zakończenia: 24.09.2024 14:00
Cena: 349.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy uczestniczą w procesie kredytowym w bankach spółdzielczych.

Wymagania

Szkolenie jest dostępne dla osób, które posiadają podstawową wiedzę kredytową
w ocenie finansowej podmiotów instytucjonalnych.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorcy.
Po szkoleniu uczestnik:
1. wie, czym jest analiza wskaźnikowa w analizie finansowej przedsiębiorcy;
2. potrafi zinterpretować ryzyko klienta w oparciu o wyliczone wskaźniki
3. ma świadomość wpływu wskaźników na poziom oceny ryzyka klienta instytucjonalnego.

Korzyści

1. Ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
2. Unikanie błędów związanych z analizą wniosków kredytowych,
3. Dostosowanie analizy do wymogów proceduralnych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z naciskiem na ćwiczenia praktyczne na przykładowych arkuszach lub sprawozdaniach finansowych oraz dyskusje, wykład i warsztaty, case study. Czas trwania 2 dni x 3 x 90 min.

Program

1. Analiza składu bilansu i rachunku strat i zysków na potrzeby oceny wskaźników.
2. Analiza płynności – struktura bilansu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
3. Zawartość informacyjna przepływów pieniężnych:
a. obszar działalności operacyjnej
b. obszar działalności inwestycyjnej
c. obszar działalności finansowej
4. Analiza wskaźnikowa – sposób wyliczania wskaźników i interpretacja wskaźników:
a. struktury
b. płynności i sprawności zarządzania
c. rentowności i zyskowności
d. zadłużenia

5. O czym mówią wskaźniki, jak ocenić ich poziom i ich wpływ na ryzyko klienta.
Interpretacja wskaźników na przykładach
6. Badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej – interpretacja wskaźników – przykłady.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia